Xã Kỳ Thọ tập huấn về Đề án 1002 "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
loading...
12:40 03/09/2019

Xã Kỳ Thọ phối hợp Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về Đề án 1002 "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"

Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2019, UBND xã Kỳ Thọ phối hợp với  Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Hà Tĩnh đã mở lớp tập huấn về Đề án 1002  " Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" tại xã Kỳ Thọ.

Thành phần tham gia lớp tập huấn có đoàn cán bộ của Chi cục Thuỷ lợi, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà tỉnh; Phòng NN- PTNT huyện Kỳ anh cùng  112 người là cán bộ cơ quan xã, trạm Y tế, Trường học, Bí thư thôn trưởng, Lực Lượng xung kích và một số nhân dân thuộc đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai.

Về dự chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Hà tĩnh; Đồng chí Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đồng chí Lê Văn Trọng - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Kỳ Anh.

Qua một ngày làm việc các đồng chí cán bộ Chi cục Thuỷ lợi và Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu toàn bộ nội dung đề án 1002, luật Phòng Chống thiên tai và cung cấp thêm một số thông tin liên quan cho toàn thể cán bộ nòng cốt và một số nhân dân vùng thương xuyên xẩy ra thiên tai.

Quá trình lớp tập huấn đã được chi cục thuỷ lợi tỉnh chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ giáo viên đến tài liệu, vật chất phục vụ cho lớp tập huấn; Tinh thần và thái độ học tập của cán bộ và nhân dân xã Kỳ Thọ rất nghiêm túc, hết sức chú ý và lắng nghe đồng thời chấp hành tốt các quy định của lớp tập huấn. Quân số tham gia đầy đủ, đúng thành phần triệu tập.

Kết quả được Ban Tổ chức lớp tập huấn đánh giá hoàn thành với chất lượng tốt.

Tin tưởng rằng qua lớp tập huấn này nhận thức về công tác phòng chống thiên tai của đội ngũ cán bộ cốt cán và nhân dân xã Kỳ Thọ đã  được nâng cao, đông thời sẽ được vận dụng hiệu quả nhất mà mục tiêu của đề án đã đặt ra góp phần làm giảm bớt hậu quả nặng nề của thiên tai trên địa bàn xã nhà trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Người viết tin

Hồ minh Đấu

Phụ trách tiêu chí thuỷ lợi