Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 12/GM-UBND Tiếp dân định kỳ ngày 09/3/2023
Số 92/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình : Trường mầm non xã Kỳ Thọ, hạng mục : Nhà bếp và các công trình phụ trợ
89/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình : Đường GTNT trạm y tế đi cầu rào
Số 36 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính năm 2022
Số: 64 /QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 40/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể sản xuất lúa giỏi vụ Xuân năm 2019
Số: 24/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 2014 -2019
Số: 102/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích Huy động nguồn lực và xây dựng vườn mẫu trong phong trào xây dựng NTM năm 2018
Số: 01/CTHĐ-UBND Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ
Số 01/CTr/ĐU Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ (nhiệm kỳ 2015-2020)
Số 22/GM-UBND Triển khai một số nhiệm vụ tháng cáo điểm xây dựng nông thôn mới.
Số 21/GM-UBND Tổ chức giao ban tháng 5 năm 2019
Số 19/GM-UBND Triển khai xây dựng rãnh thoát nước trục xã.
Số 18/GM-UBND Giấy mời triển khai sản xuất sản xuất vụ hè thu năm 2019
Số 17/GM-UBNd Họp triển khai nhiệm vụ tháng 5
Số 20/GM-UBND Tập huấn tuyên truyền cách xử lý và ủ men vi sinh, Phân loại rác
Số: 08/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX.
Số: 18/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XIX
Số: 30/TB-UBND Thông báo lịch chấm thi Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
Số: 29/TB-UBND Thông cáo về việc Phát động phong trào ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã
Số: 28/TB-UBND Thông báo về việc chi trả tiền trợ cấp đối tượng thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt tháng 10 năm 2019
Số: 27/TB-UBND Thông báo về việc đăng ký làm đường, rãnh thoát nước, nâng cấp phục hồi mặt bằng bê tông xi măng, làm kênh mương nội đồng năm 2020 trên địa bàn toàn xã
Số: 26/TB-UBND Thông báo về việc báo cáo, rà soát việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn xã Kỳ Thọ
Số: 25/TB-UBND Thông báo về việc xây dựng, bổ sung hồ sơ xuất khẩu lao động đối tượng sự cố môi trường biển
Số: 24/TB-UBND Thông báo về việc đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế để hưởng các chính sách theo Nghị quyết HĐND của huyện, tỉnh