TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ, Y TẾ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.
loading...
14:56 12/01/2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ, Y TẾ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ, Y TẾ NĂM 2018,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Thực hiện Công văn số 171/CV - TTYT của Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh về việc tổ chức đánh giá hoạt động công tác Dân số - Y tế năm 2018. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ - TTHĐND, chiều ngày 08/01/2019 UBND xã Kỳ Thọ tổ chức tổng kết công tác Dân số - Y tế.

Thành phần: - Đại biểu huyện: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - TTYT huyện

- Ở xã: Đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND, các thành viên BCĐ công tác Dân số - Y tế, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, trạm y tế

- Ở thôn: Các đồng chí bí thư, thôn trưởng, chi hội trưởng phụ nữ, cộng tác viên Dân số - Y tế thôn.

Năm 2018 là năm thứ hai đi sâu vào thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác Dân số trong tình hình mới và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thay thế Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND và Trung tâm Y tế huyện cùng với nổ lực vươn lên của cán bộ và toàn thể chị em trong toàn xã, đặc biệt là sự cố gắng không mệt mỏi của các chị cộng tác viên dân số mới trên các địa bàn đã vượt qua khó khăn, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong nhân dân nên đã đạt được thành tích tốt trong năm 2018:

a. Kết quả về Dân số:

- Tổng số hộ đến ngày 30/12/2018: 1.032 hộ.

- Tổng số nhân khẩu thường trú thực tế tại thời điểm 30/12/2018: 3.129 khẩu, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 43 khẩu.

- Số trẻ em sinh ra: 56 cháu (trong đó có 23 bé gái và 33 bé trai), giảm 27 cháu so với năm 2017.

- Tỷ suất sinh thô năm 2018 là 15,7%o giảm so với năm là 3,4%o (Năm 2017 là 19,1%o).

- Tổng số sinh trên 2 con là: 7 trường hợp, giảm so với năm 2017 là 16 trường hợp chiếm tỷ lệ 12,5% (năm 2017 là 27,7%). Trong 11 tháng đầu năm 2018 có 4/6 thôn không có cặp vợ chồng nào vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ là sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt thôn Sơn Nam 2 năm liền không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên.

- Tổng số cặp kết hôn trong năm 2018 là 11 cặp.

b. Kết quả về dịch vụ KHHGĐ

Đặt vòng : 53/60 ca                                 Đạt 88,3% KH

Tiêm thuốc TT 10/8 ca,                               Đạt 125%KH

Uống thuốc tránh thai: 30/25 ca, đạt 120%KH

Bao cao su: 23/ 35 ca, đạt 65,7% KH

Cấy thuốc TT: 2/3 ca, đạt 66,7% KH

Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng BPTT đến ngày 30/12/2018 là: 369 cặp chiếm tỷ lệ 69,8%.

c. Kết quả về công tác Y tế:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT -TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, giữ vững và làm tốt hơn nữa 10 chí  Quốc gia về y tế.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và UBND xã.

Trạm đã phân công cán bộ giám sát dịch, kết hợp với màng lưới y tế thôn KHHGĐ tăng cường giám sát các dịch bệnh, lập kế hoạch phòng chống dịch cụ thể. Trong năm 2018 trên địa bàn xã không có dịch lớn xảy ra

Năm 2018, Cán bộ và nhân dân xã Kỳ Thọ được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác Dân số - KHHGĐ, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Cán bộ Dân số xã và đồng chí Hồ Thị Minh Nguyệt - CTV Sơn Nam được Sở Y tế tỉnh Hà Tỉnh và UBND huyện Kỳ Anh tặng Giấy khen.

Nguồn: Dân Số - Y tế

Ý kiến bạn đọc