Kế hoạch

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 17/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc xã Kỳ Thọ năm 2019
Số: 14/ KH-UBND Kế hoạch Điều tra, cập nhật, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2019
Số: 13/KH-UBND Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt I năm 2019
Số: 12/KH-UBND Kế hoạch à rsoát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã Kỳ Thọ năm 2019
Số: 11/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Số: 10/KH-UBND Kế hoạch Hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số: 09/HK-UBND Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2019
Số: 06/KH-UBND Kế hoạch thực hiện việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ Cán bộ, công chức, người hợp đồng lao động năm 2019
Số: 04/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số: 03/HK-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính xã Kỳ Thọ năm 2019
Số: 02/KH-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019
Số: 01/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính xã Kỳ Thọ năm 2019