Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XIX
loading...
15:36 02/07/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ THỌ

Số: 21/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Thọ, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7

Hội đồng nhân dân xã khóa XIX

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 khóa XIII;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 tổng hợp từ các tổ đại biểu HĐND có 16 nhóm ý kiến trên 4 lĩnh vực. Sau kỳ họp UBND đã giao cho các ban ngành kiểm tra xem xét xử lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1. Hiện nay mương thoát nươc ở khu dân cư trước cửa làng thôn Sơn Nam ảnh hưởng đến đất ở của anh Sơn yến nên gia đình đã đắp tịt cống, nước không thoát được, làm ô nhiểm môi trường; Đề nghị UBND xã tiếp tục kiểm tra để có giải phát khắc phục. ( C ử tri Sơn Nam )

Trả lời : Mương thoát nước ở vùng quy hoạch dân cư Cựa Làng thôn Sơn Nam, qua phản ánh của nhân dân UBND xã đã tổ chức kiểm tra 2 lần ở thực địa:

- Lần 1: Vào ngày 20/11/2018 UBND xã đã mời đơn vị tư vấn về kiểm tra lại các mốc quy hoạch thành phần gồm có: ở xã ông Võ Xuân Dũng công chức Địa chính; ở thôn ông Trần Thái Huy thôn trưởng; về phía đơn vị tư vấn ông Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Hữu Trung cán bộ đo đạc. Đơn vị tư vấn đã cắm mốc và bàn giao mốc, điểm mốc cuối cùng của phần đất bà Yến sơn đã chiếm hết cống thoát nước.

- Lần 2 vào ngày 22/11/2018 thành phần gồm có: ở xã ông Lê Thanh Bình chủ tịch UBND, ông Hồ Văn Trung trưởng công an xã, ông Võ Xuân Dũng công chức Địa chính; ở thôn ông Nguyễn Văn Ngàn bí thư chi bộ, ông Trần Thái Huy thôn trưởng, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yến, đoàn đã kiểm tra ở thực tế di dời mương thoát nước về phía Bắc hoặc phía Nam đều bất khả kháng, chỉ duy nhất đi theo mương thoát nước hiện trạng, qua buổi làm việc đồng chí chủ tịch đã kết luận đề nghị gia đình hiến cho UBND xã phía đông 0,5m, phía tây giáp đường quy hoạch 1,0m. Diện tích 20m 2 với giá tại thời điểm UBND xã hỗ trợ là 8.000.000 đồng, tuy nhiên về phia gia đình chưa nhất trí với phương án cuả UBND xã đưa ra.

Thửa đất hiện nay bà Yến làm nhà cho con đang thuộc quyền sử dụng của Chị Trang Duy, hiện nay hai hộ chỉ mới làm hợp đồng chuyển nhượng chưa sang tên cho anh Sơn Yến, lý do bìa đỏ của chị Trang Duy đang thế chấp ở Ngân hàng, UBND xã   sẽ tiếp tục tìm giải pháp để khắc phục, đồng thời khi hai hộ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng hồ sơ phù hợp khi được gia đình đồng thuận.

2 . Đề nghị UBND xã kiểm tra giải quyết dứt điểm các tuyến đường như: Đường từ quốc lộ A1 đi lên mỏ đá, hiện nay hai bên lề đường không có rảnh thoát nước, khi mưa nước chảy vào lòng đường, xe chở đá, cát đi lại nhiều làm hỏng mặt đường nhân dân đi lại rất khó khăn.

- Đoạn đường đấu nối trước cửa trường Bích châu xuống Đồng cụp hiện nay do làm mặt bằng khu dân cư cồn chợ nên đường dốc nhân dân đi lại sản xuất rất khó khăn; Đề nghị UBND xã đi kiểm tra có kế hoach nâng cấp. (Cư tri thôn Tân Thọ

Trả lời: Nội dung của cử tri phản ánh UBND xã xin trả lời như sau: Ngày 09/7/2019 UBND xã tổ chức kiểm tra ở thực địa, thành phần: Ông Lê Thanh Bình chủ tịch UBND, ông Võ Xuân Dũng cán bộ địa chính, ông Nguyễn Tiến Hùng cán bộ Giao thông - Thủy lợi, ông Phạm Đình Hiếu bí thư chi bộ thôn Tân Thọ, qua kiểm tra ông Lê Thanh Bình chủ tịch UBND xã đã kết luận:

- Đường từ Quốc lộ 1A đi mỏ đá hiện trạng vẫn sử dụng tốt, về rãnh thoát nước tại vị trí góc vườn của bà Mai đến Quốc lộ 1A ranh giới đất bà Mai tiếp giáp là đất thuộc quyền sử dụng của bà Mân, do vậy không có diện tích để làm rãnh thoát nước như ý kiến của cử tri nêu.

- Đoạn đường đấu nối trước cửa trường Nguyễn Thị Bích Châu xuống đồng Cụp. UBND xã giao thôn Tân Thọ đổ tấm đan đậy mương lấy nước phía Nam và phía Bắc cung đoạn đấu nối, sau khi làm xong báo cáo UBND xã hỗ trợ đổ đất trên điểm đấu nối để nhân dân đi lại sản xuất.

3. Cử tri thôn Sơn Tây tiếp tục ý kiến; Đề nghị UBND xã hỗ trợ cho tổ tự quản ở vùng Đồng Rột 3 ca máy, múc để đắp đoạn đường từ nhà anh  Tý đến vùng nuôi tôm ở Đập Chào Tân Thọ. Đến vẫn chưa thực hiện, đề nghị UBND xã  trả lời cho dân rõ. ( C ử tri thôn Sơn Tây)

Trả lời: Theo đề nghị của nhân dân thôn Sơn Tây UBND xã kiểm tra và ông Lê Quang Huỳnh chủ máy làm hợp đồng đắp đoạn đường từ nhà anh Tý đến vùng nuôi tôm ở Đập Chào Tân Thọ đến nay đã hoàn thành.

4 . Hiện nay đường đi nghĩa địa cồn hoang trước cửa nhà ông Bá và đường đi nghĩa địa vũng vậy gần nhà Hoa Ngọc Lan, hiện nay các hộ đã rào chắn ngang đường không cho nhân dân đi lại trên các vùng nghĩa địa; Đề nghị UBND xã kiểm tra và giải quyết kịp thời. ( C ử tri thôn Tân n , Tân Thọ)

Trả lời: Đường đi Nghĩa địa Cồn Hoang trước cửa nhà ông Bá thôn Tân Sơn như cử tri phản ánh là đúng:

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 TT Đảng ủy, HĐND, UBND cùng cán bộ chuyên môn, bí thư thôn trưởng 2 thôn Tân Thọ, Tân Sơn và gia đình ông Bá Việc này UBND xã kết hợp với cán bộ thôn Tân Sơn, Tân Thọ làm việc với gia đình, hiện trạng con đường ông Bá đã rào không cho nhân dân đi lại, gia đình ông cho rằng đất này gia đình khai hoang trước năm 1980 không có đường, UBND xã kiểm tra các hồ sơ bản đồ 299 thửa đất ông Bá khi giao đất vẫn có ranh giới như hiện trạng đang sử dụng, năm 2012 đo đạc lại bản đồ địa chính cũng thể hiện có con đường như hiện nay, không có cơ sở như gia đình khẳng định con đường nằm trong phần đất của gia đình, qua buổi làm việc đồng chí chủ tịch đã kết luận:

- Con đường lên nghĩa địa giao cho hộ gia đình tháo, dỡ hàng rào để cho nhân dân đi lại.

- Giao cho cấp ủy cán ban cán sự hai thôn tuyên truyền vận động và đổ đoạn đường còn lại.

2- Đường đi Nghĩa địa Hủm Vậy sát nhà hàng Hoa Ngọc Lan hiện nay các hộ rào chắn không cho nhân dân đi lại:

UBND xã xin trả lời như sau trước năm 2007 có con đường đi lên nghĩa địa Hủm Vậy như cử tri phản ánh, tuy nhiên trong thời gian đi lại xét thấy không phù hợp được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND cán bộ, nhân dân thôn Tân Sơn và sự đồng tình của chủ hộ là ông Nguyễn Quang Trung. Năm 2007 UBND xã đã đổi cho hộ ông Nguyễn Quang Trung (lô đất hiện nay là đường lên nghĩa địa Hủm Vậy) , ông Nguyễn Quang Trung lấy lô đất sát nhà hàng Hoa Ngọc Lan, do vậy hiện nay con đường sát nhà hàng Hoa Ngọc Lan không có mà thuộc quyền sử dụng của hộ ông Trung, con đường lên Nghĩa địa là con đường hiện trạng nhân dân đang đi lại.

5 . Đề nghị HĐND - UBND có chính sách hỗ trợ, khuyến khích , kích cầu để tiếp thêm động lực cho các thôn vê xây dụng nông thôn mới để về đích trong năm 2019. (Cử tri 6 Thôn)

Trả lời: Theo ý kiến của cử tri nêu hiện nay ngân sách xã gặp khó khăn thu không đủ chi, đặc biệt chi xây dựng các công trình lớn, vì vậy để khuyến khích nhân dân trong việc xây dựng Nông thôn mới. UBND xã vẫn thực hiện theo Quyết định 33 về việc hỗ trợ cho tập thể và cá nhân như xây dựng kênh mương bê tông nội đồng, đường nền cứng nội đồng, vườn mẫu, nhà lưới…. Ngoài ra không có chính sách hỗ trợ thêm.

6 . Hiện nay một số diện tích trồng lúa ở vùng Chạc gài thôn Vĩnh Thọ thường xuyên bị ngập nước các hộ không sản suất được.

- Một số diện tích xứ đồng Tưng của thôn Sơn Nam cũng thường xuyên bị ngập úng các hộ dân không sản xuất được; Đề nghị HĐND - UBND xã đi kiểm tra, xem xét để hỗ trợ khơi mương hoặc có kế hoạch chuyển đổi để nhân dân sản xuất. (Cử tri thôn Sơn Nam, Vĩnh Thọ)

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế vùng Chạc Gài thôn Vĩnh Thọ bị ngập úng, khó khăn trong sản xuất lúa như cử tri phản ánh là đúng. Việc cử tri đề nghị chuyển đổi vùng này vào phần đất Dự phòng tại Vùng Cỏ Cò là không thể thực hiện được vì không đúng quy định của Luật Đất đai. Theo Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Đất Dự phòng (Đất Công ích) là loại đất được lấy không quá 5% quỹ đất nông nghiệp ở địa phương bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương như: Xây dựng các công trình công cộng của xã bao gồm công trình văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của úy ban nhân dân cấp tỉnh; Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013; Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã theo quy định của pháp luật.

Vì vậy nếu các hộ ở vùng Chạc Gài hiện nay không còn đất ở vùng khác để canh tác mà có nguyện vọng canh tác thì làm đơn, UBND xã sẻ xem xét ưu tiên cho thầu khoán đất Dự phòng của xã.

7 . Cử tri thôn Vĩnh Thọ đã có ý kiến nhiều lần tại các kỳ hop; Đề nghị HĐND - UBND xem xét hỗ trợ một số kinh phí để khai tuyến mương từ kênh N23 (trước cửa trạm Y tế xã) vào đến nhà ông Kỷ để cấp nước sản xuất ở xứ đông bàu ở phía dưới thôn Vĩnh Thọ, đề nghị UBND xem xét. ( Cử tri thôn Vĩnh Thọ)

Trả lời: Tuyến mương từ kênh N23 (trước cửa trạm Y tế xã) vào đến nhà ông Kỷ thôn Vĩnh Thọ được quy hoạch là tuyến kênh mương nội đồng nên theo quy đinh được hộ trợ xi măng (tỷ lệ xi măng theo cơ chế hộ trợ của Nhà nước) ngoài ra được UBND xã hộ trợ 30.000đ/m. Vậy đề nghị Ban cán sự thôn Vĩnh Thọ có kế hoạch đăng ký để tổ chức xây dựng kênh đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

8 . Đề nghị UBND xã xem xét cho thôn Sơn Bắc bảo vệ và điều hành 2 công xã lũ ở Eo Bù để chủ động điều hành nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản. (Cư tri thôn Sơn Bắc)

Trả lời : Cống Eo Bù UBND xã đã hợp đồng với đơn vị nuôi trồng thuỷ sản thanh niên xung phong với thời hạn 10 năm nhưng đến nay chưa hết hạn hiệp đồng, Vậy ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Sơn Bắc đề xuất chưa giải quyết được vì chưa hết hạn hiện đồng.

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN, XÂY DỰNG NTM VÀ ĐẤT ĐAI

9 . Hiện nay một số hộ dân chưa cấp đổi và chuyển đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp. Lý do bị mất giấy chứng nhận gốc, một số hộ đã làm hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại, lý do vướng mắc ở chổ nào. Đề nghị UBND xã và ban ngành liên quan trả lời cho dân biết.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản quá chậm, đề nghi UBND xã đẩy nhanh tiến độ. ( C ử tri  thôn Sơn Tây, Vĩnh Thọ )

Trả lời : Toàn xã có 102 trường hợp chưa được cấp đổi giấy CNQSD đất đang còn vướng mắc, trong đó đât ở: 45 trường hợp; đất nông nghiệp 57 trường hợp (Vĩnh Thọ 12 hộ; Sơn Tây 18 hộ; Sơn Nam 9 hộ; Sơn Bắc 22 hộ; Tân Sơn 28 hộ; Tân Thọ 13 hộ), vướng mắc : (Mất giấy CNQSD đất 4 trường hợp; Diện tích tăng: 6 trường hợp; không có bìa cũ 16; thế chấp ở ngân hàng 3 trường hợp; tranh chấp 3 trường hợp; Biên bản họp gia đình phân chia tài sản thừa kế 2; đã cấp đất lần đầu 01 trường hợp, vướng mắc hàng lang 203: 01 trường hợp) .

Hiện nay qua các hộ kê khai có 7 trường mất giấy CNQSD đất (Tân Sơn 01, Sơn Bắc 01, Sơn Nam 01, Vĩnh Thọ 04), các hộ ở thôn Vĩnh Thọ cán bộ chuyên môn đã làm hồ sơ trình phòng TN-MT, chỉ có 3 trường hợp đã niêm yết công khai, 01 trường hợp phải bổ sung thêm một số hồ sơ, còn các hộ làm hồ sơ từ năm 2014-2015 thì cán bộ chuyên môn cũng không nắm được hộ nào do khi nhận bàn giao không nhận được hồ sơ các hộ. Đề nghị các hộ hiện nay đang mất giấy gặp cán bộ chuyên môn để hướng dẫn làm các lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

- Việc cấp giấy CNQSD đất nuôi trồng thủy sản tuy đã cố gắng nhưng đến nay còn chậm so với kế hoạch và nguyện vọng của nhân dân.

Hiện nay đang tập trung làm cho các hộ nuôi trồng thủy sản 2 vùng Đập Lội  Vĩnh Thọ và Cánh chào Tân Sơn, Tân Thọ (vùng trong đê). Vùng Đập Lội đã hoàn thành hồ sơ cấp giấy CN 10/14 hồ với diện tích 13943,1 m 2 , vùng Cánh Chào mới hoàn thành 15/29 hồ trên tổng số 27 hộ. UBND xã đã nộp hồ sơ cho Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng đã cử cán bộ chuyên môn về kiểm tra thực địa, tuy nhiên vướng mắc phải yêu cầu UBND xã xây dựng phương án giao đất. UBND xã đã làm phương án chờ phòng thẩm định trình UBND huyện phê duyệt và cấp giấy CNQSD đất.

10 . Hiện nay một số trang trại chăn nuôi đã giao đất cho các hộ sử dụng nhưng đến nay các hồ sơ, hợp đồng vẫn chưa giao cho các hộ như: Ông Dương Đinh Liệu; anh Lương Đình Tuân; anh Nguyễn Thế Du; Đề nghị UBND xem xét giải quyết.

- Một số diên tích rừng thông của các hộ dân UBND xã đã thanh lý nhưng  thu vào ngân sách hay không, đề nghị cho cử tri biết. ( C ử tri thôn Tân Thọ)

Trả lời: Đất của các hộ đang làm trang trại thuộc quỹ đất công ích (đất dự phòng) do UBND xã quản lý. Hiện nay UBND xã đang cho các hộ mượn để sản xuất chưa thu một khoản kinh phí nào.

Căn cứ vào  Điều 132 Luật đất đai 2013 quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích, công ích vượt quá 5% diện tích

Căn cứ vào Luật đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

- Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ mời các hộ về làm hợp đồng thuê đất, sau khi hết thời gian nếu hộ gia đình thực hiện tốt hợp đồng có nhu cầu sử dụng được tiếp tục gia hạn, nếu không có nhu cầu sản xuất trả lại đất cho UBND xã. Còn việc cấp giấy CNQSD đất theo hình thức trang trại thì không đủ điều kiện vì không đưa vào quy hoạch trang trại trong xây dựng nông thôn mới của xã.

11. Thu tiền hạ tầng khu dân cư trước cửa trường, UBND xã đã thu số tiền là 26.120.000 đồng nhưng không làm đường; Đề nghị UBND xã làm rõ giá đất được giao tại thời điểm cấp cho các hộ dân; Nhà nước thu bao nhiêu, kinh phí còn lại sử dụng vào việc gì, cho cử tri biết. ( C ử tri thôn  Sơn Tây )

Trả lời:

12 . Tại nhiều kỳ họp HĐND huyện - HĐND xã cử tri đã có ý kiến đề nghị hạ các trạm biến áp hoặc kéo đường điện 04 về các vùng nôi trồng thuỷ sản trên toàn xã, nhưng trả lời tại các kỳ họp chưa thấu đáo, còn chung chung. Đề nghị HĐND - UBND tiếp tục trình với các ngành, các cấp và Công ty điện lực Hà Tĩnh có chính sách hỗ trợ, đưa điện ra các vùng nuôi trồng thuỷ sản để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, thâm canh. ( Cử tri thôn Sơn Bắc, Sơn Nam, Vĩnh Thọ, Tân Thọ, Sơn Tây)

Trả lời: Thực hiện kiến nghị của cử tri ngày 16/01/2019 UBND xã đã mời lảnh đạo công ty điện lực Kỳ Anh về làm viêc, và tiến hành khảo sát tại các khu NTTS. Tại buổi làm việc ngành điện kết luận và trả lời như sau:

Việc cử tri đề nghị đưa điện ra các khu NTTS để phục vụ sản xuất là chính đáng nhưng do hiện nay chi nhánh điện lực Kỳ Anh chưa có kinh phí để đầu tư điện phục vụ sản xuất kinh doanh, chưa có dự án, do vậy trong giai đoạn hiện nay ngành điện chưa đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Tuy nhiên hiện tại đang có dự án bổ sung trạm biến áp tại thôn Vĩnh Thọ việc hạ trạm biến áp tại Vĩnh Thọ ngành điện thực hiện đề xuất của xã đã điều chỉnh trạm nằm lên phía tây sát khu NT đập lội nhằm thuận tiện đưa điện ra hồ NT. Mặt khác tại khu NTTS thuộc dự án TNXP có 2 trạm biếm áp 01 trạm đã hư hỏng ngành điện sẽ đầu tư nâng cấp và bán điện tại đầu nguồn nếu các hộ NT có nhu cầu, còn trạm biến áp tại dự án ngành điện nâng công suất của trạm và cũng bán điện tại đầu nguồn các hạng mục từ trạm ra do các hộ dân tự đầu tư.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

13 . Hiện nay tuyến đường liên xã đã làm xong, đề nghị UBND xã đi kiểm tra cắm mốc phân định ranh dưới giữa đường và đất sử dung của các thôn để trồng cây xanh và cây bóng mát 2 bên đường. (Cử tri thôn Sơn Bắc,  Sơn tây,  Sơn Nam)

Trả lời: UBND xã đã tổ chức cắm mốc, phận định ranh giới hành lang đường với đất các hộ dân theo đúng quy định.

14 . Khi nhân dân đến khám và điều trị tại trạm thuốc bảo hiểm y tế  không đủ để cấp cho bệnh nhân. Đề nghị UBND và các ngành chức năng kiến nghị trung tâm y tế các cấp xem xét, cấp đủ thuốc để nhân dân yên tâm đến khám và điều trị tại trạm y tế xã. (Cử tri thôn Sơn Bắc)

Trả lời: Thuốc bảo hiểm y tế cấp về tại trạm y tế xã không đủ chủng loại thuốc nên khi dân đến khám thuốc không có cấp là đúng bởi vì có một thời gian thuốc đó bệnh viện không có cấp về để trạm y tế cấp cho dân.

IV. AN NINH TRÂT TỰ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

15 . Hiện nay vụ việc tranh chấp dân sự giữa anh Thưởng và anh Hương lam vẫn chưa xong; đề nghị UBND và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm không để kéo dài. (Cử tri thôn Tân Sơn)

Trả lời: Vụ việc tranh chấp dân sự giữa anh Hồ Minh Thưởng và anh Nguyễn văn Hương do tính chất phức tạp nên ban công an xã đã củng cố hồ sơ chuyển công an huyện kỳ Anh quá trình điều tra công an huyện đã có hướng dẫn và trả lời bằng văn bản cho Hồ Minh Thưởng và UBND xã theo công văn số 22/CV-CAH, ngày 10/10/2016 của công an huyện Kỳ Anh. Đề nghị ông Hồ Minh Thưởng nghiên cứu thực hiện theo công văn đã trả lời của công an huyện.

16 . Đề nghị UBND xã và cán bộ chuyên môn thường xuyên giao dịch và tiếp dân tại phòng một cửa để khi nhân dân đến giao dịch thuận lợi, khỏi đi lại nhiều gây phiền hà. (Cử tri thôn Sơn Nam)

Trả lời: Việc bố trí, tổ chức giao dịch để tiếp  công dân tại Bộ phận Một cữa tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã trong thời gian qua đã tổ chức, triển khai đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục đúng theo quy định của cấp trên. Đa số đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, tuy vậy trong thời gian qua do thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nên một số bộ phận chuyên môn chưa thường xuyên trực tại “Một cữa”, mốt số buổi lãnh đạo UBND xã hoặc cán bộ chuyên môn đi hội họp mà chưa có thông báo kịp thời nên một số trường hợp còn phải để nhân dân đi lại nhiều lần làm mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc của nhân dân như cử tri phản ánh là đúng. UBND xã xin tiếp thu và sẻ bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức giao dịch, tiếp công dân ngày càng quy cách, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND xã. UBND xã trình đại biểu HĐND xã xem xét, giám sát. / .

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã;

- Các đại biểu;

- Lưu VT-UBND .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Thanh Bình