Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã khóa XIX
loading...
00:00 12/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ THỌ

Số: 29/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6

Hội đồng nhân dân xã khóa XIX

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 khóa XIII;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 tổng hợp từ các tổ đại biểu HĐND có 15 nhóm ý kiến trên 3 lĩnh vực. Sau kỳ họp UBND đã giao cho các ban ngành kiểm tra xem xét xử lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN:

1 . Hiện nay xã đã thu tiền làm hợp đồng cho các đấu thầu đất ở Cồn Hoang thôn Tân Thọ, Tân Sơn tổng thu chi bao nhiêu còn lại kinh phí bao nhiêu, chi vào khoản nào đề nghị UBND trả lời cho dân rõ. ( C ử tri t hôn Tân Thọ)

Trả lời : Tháng 9 năm 2017 UBND xã giao hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang cho 5 hộ dân thôn Tân Thọ và 1 hộ dân Tân Sơn. Tổng diện tích 39657,7m2.Tổng tiền thuê 5 năm = 59.486.000đ; Theo hợp đồng thu 50% là 29.743.000đ đã thu được 19.512.000đ. (Trong đó thôn Tân Thọ đã thu được 15.512.000đ và thôn Tân Sơn 4.000.000đ). Làm đường Cồn Hoang  hết là 15.000.000đ. Số tiền còn lại sau khi làm hạ tầng UBND xã sẻ hổ trợ thôn 100%. T ại buổi làm việc giữa UBND xã với ban cán sự thôn Tân Thọ và Tân Sơn ngày 02/11/2018 đã thống nhất như sau: Số tiền sau khi trừ hạ tầng sẻ hổ trợ lại cho thôn cụ thể: Thôn Tân Thọ được hổ trợ lại 4.512.000đ. Số tiền còn ại chưa thu được UBND xã giao cho thôn hàng năm đưa vào phương án thôn thu để xây dựng NTM.

- Tuyến đường đi Mỏ Đá và tuyến đường trục xã phương tiện đi lại nhiều rất bụi và làm ô nhiểm môi trường các hộ dân gần đường. ( C ử tri t hôn Tân Thọ , Sơn Tây )

Trả lời:

Tuyến đường đi Mỏ Đá và tuyến đường trục xã phương tiện đi lại nhiều làm bụi bẩn, ô nhiểm môi trường đối với các hộ dân gần đường, đặc biệt trong thời gian triển khai thi công đường Thọ Ninh xe chạy chở hàng vào cả ban đêm đã làm ảnh hưởng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh là đúng. Để kịp thời giảm thiểu bụi bẩn, ô nhiễm môi trường,  ngày 10/8/2018 UBND xã đã làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển Miền núi và Công ty TNHH Vĩnh Phúc về việc nhân dân phản ánh và giao trách nhiệm cho Công ty khai thác, vận chuyển khoáng sản đúng quy định và thường xuyên có các biện pháp bảo vệ môi trường như tưới nước, xe chở hàng phải có bạt che. Đến nay tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm chưa được xử lý triệt để nhưng đã có chiều hướng giảm hẳn. Việc quản lý ô nhiễm môi trường 02 tuyến đường nói riêng và quản lý ô nhiễm môi trường  nói chung trong toàn xã, UBND xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên và chỉ đạo Ban Công an xã quản lý, hạn chế ô nhiễm môi trường mức thấp nhất trong thời gian tới.

- Đề nghị UBND quan tâm đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và tu sửa để nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo môi trường. ( C ử tri t hôn Sơn Tây , Tân Thọ )

Trả lời : Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đường Di dân vùng lũ (Huyện lộ 14): Thực hiện dự án gói thầu số 02 Đường Di dân Vùng lũ Thọ Ninh (Huyện lộ 14) được đầu tư xây dựng hơn 67 tỷ đồng, Theo hợp đồng xây dựng thì thời gian xây dựng  gói thầu số 02 được xây dựng 02 năm khởi công ngày 06/08/2017 và hoàn thành 06/08/2019, đến nay các công trình cơ bản đã hoàn thành đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong thời gian triển khai thi công UBND xã đã nhiều lần mời lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, cơ quan chức năng và nhà thầu làm việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là Cầu Vịnh.

2 . Đề nghị UBND xã quan tâm vùng nuôi tôm ở tiểu khu 2 thuộc dự án TNXP quản lý và sản xuất khi bị dịch bệnh xẩy ra, tự do xã nước ra hồ chứa làm ảnh hưởng đến các hộ nuôi ở xung quanh và ô nhiểm môi trường. (cử tri thôn Sơn Bắc)

Trả lời: Ngày 04/7/2018, ngay sau khi có thông tin vụ việc, UBND xã đã thành lập Đoàn (Đại diện lãnh đạo UBND xã, Cán bộ chuyên môn, đại diện thôn, HTX Nuôi trồng thủy sản Sơn Bắc) tiến hành kiểm tra thực tế, sau khi kiểm tra, xem xét, xác minh Đoàn kết luận: Tôm bị chết là do nghẹt ô xi, quá trình xử Xi pông đáy ao do không cẩn thận nên tôm chết đã trôi ra ngoài hồ chứa. Đoàn làm việc đã giao cho Dự án thanh niên xung phong phải vớt nhặt xác tôm chết đã thải ra, nghiêm cấm xả tôm chết, nếu tôm chết phải xử lý chôn lấp đúng quy định, xả nước thải phải xả vào thời điểm con nước kém, khi xả phải báo với đại diện HTX hoặc thôn Sơn Bắc để kịp thời thông báo cho các hộ nuôi biết để điều hành, quản lý nước phù hợp với hồ nuôi của mình. Việc cử tri phản ánh, UBND xã đã xử lý trước ý kiến, kiến nghị của cử tri, đến nay Dự án chấp hành tốt kết luận, không có tình trạng trên xẩy ra.

3. Năm 2015 UBND do đồng chí Chủ tịch UBND đã chủ trì buổi làm việc và thống nhất với thôn Sơn Tây hỗ trợ cho tổ tự quản ở vùng Đồng Rột 3 ca máy, múc để đắp đoạn đường từ nhà anh Tý đến vùng nuôi tôm ở Đập Chào Tân Thọ. Nhưng đến nay chưa hỗ trợ để làm, đề nghị UBND xã xem xét vấn đề này và trả lời cho dân rõ. ( C ử tri thôn Sơn Tây)

Trả lời: V iệc cử tri nêu là đúng theo nguyện vọng nhưng đến ngày 10/11/2018 tổ tự quản vẫn chưa thực hiện, ngày 11/11/2018 UBND xã đã trực tiếp làm việc với cấp uỷ, ban cán sự thôn Sơn Tây để trực tiếp, đôn đốc, chỉ đạo triển khai và đã thông báo kết luận thực hiện đúng theo quyết định hiện hành.

4 . Hiện nay thôn Sơn Nam và thôn Vĩnh Thọ xã giao xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, để đạt được tiêu chí này. Đề nghị HĐND-UBND có chính sách hỗ trợ kinh phí để các thôn xây dựng hạ tầng đạt tiêu chi để về đích đúng thời gian quy định ( C ử tri thôn Sơn Nam, Vĩnh Thọ)

Trả lời: Việc đề xuất của 2 thôn là hoàn toàn chính đáng, căn cứ vào nguồn ngân sách xã. UBND xã sẽ cân đối và trình HĐND xã vào kỳ họp thứ 7.

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN, XÂY DỰNG NTM VÀ ĐẤT ĐAI

5 . Hiện nay một số hộ dân chưa cấp đổi và chuyển đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp. Lý do bị mất giấy chựng nhận gốc, một số hộ đã làm hồ sơ từ năm 2014-2015 đến nay vẩn chưa được nhận, lý do vướng mắc ở chổ nào. Đề nghị UBND xã và ban ngành liên quan trả lời cho dân biết.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản quá chậm, đề nghi UBND xã đẩy nhanh tiến độ. ( C ử tri 6 thôn )

Trả lời : Qua rà soát toàn xã có 147 trường hợp chưa được cấp đổi giấy CNQSD đất đang còn vướng mắc, đến thời điểm hiện tại đã giải quyết được 38 trường hợp chủ yếu là đất ở, đến thời điểm hiện nay còn tồn đọng 109 trường hợp, trong đó đât ở: 49 trường hợp; đất nông nghiệp 60 trường hợp (Vĩnh Thọ 12 hộ; Sơn Tây 20 hộ; Sơn Nam 9 hộ; Sơn Bắc 22 hộ; Tân Sơn 30 hộ; Tân Thọ 16 hộ), vướng mắc : (Mất giấy CNQSD đất 4 trường hợp; Diện tích tăng: 6 trường hợp; không có bìa cũ 16; thế chấp ở ngân hàng 3 trường hợp; tranh chấp 3 trường hợp; Biên bản họp gia đình phân chia tài sản thừa kế 2; đã cấp đất lần đầu 01 trường hợp, vướng mắc hàng lang 203: 01 trường hợp) .

Hiện nay qua các hộ kê khai có 6 trường mất giấy CNQSD đất (Tân Sơn 01, Sơn Nam 01, Vĩnh Thọ 04) các hộ ở thôn Vĩnh Thọ cán bộ chuyên môn đã làm hồ sơ trình phòng TN-MT, chỉ có 01 trường hợp đủ điều kiện cấp giấy, còn 3 trường hợp phải bổ sung thêm một số hồ sơ, còn các hộ làm hồ sơ từ năm 2014-2015 thì cán bộ chuyên môn cũng không nắm được hộ nào do khi nhận bàn giao không nhận được hồ sơ các hộ. Đề nghị các hộ hiện nay đang mất giấy gặp cán bộ chuyên môn để hướng dẫn làm các loại hồ sơ xin cấp giấy.

Công tác cấp GCNQSD đất, giao rừng đã cấp được 94/111 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tại còn tồn đọng 17 giấy CNQSD đất, 9 giấy của cộng đồng dân cư in giấy CN sai diện tích, 8 giấy của hộ gia đình chưa có số thửa trên bản đồ, đang chỉnh sửa, hoàn thiện trình phòng TNMT cấp giấy cho các hộ trong tháng 12.2018.

- Việc cấp giấy CNQSD đất nuôi trồng thủy sản tuy đã cố gắng nhưng đến nay còn chậm so với kế hoạch và nguyện vọng của nhân dân.

Hiện nay đang tập trung làm cho các hộ nuôi trồng thủy sản 2 vùng Đập Lội  Vĩnh Thọ và Cánh chào Tân Sơn, Tân Thọ (vùng trong đê). Vùng Đập Lội đã hoàn thành hồ sơ cấp giấy CN 10/14 hồ với diện tích 13943,1 m 2 , vùng Cánh Chào mới hoàn thành 15/29 hồ trên tổng số 27 hộ. UBND xã cam kết trong tháng 12.2018 sẽ hoàn thành hồ sơ cấp giấy CNQSD đất vùng Cánh Chào cho các hộ.

6 . Hiện nay xi măng Tỉnh, huyện hỗ trợ về cho các thôn để xây dựng hạ tầng nông thôn mới, chất lượng xi măng thấp, dân đến công trình không đảm bảo. Đề nghị HĐND -UBND để trình với cấp trên xem xét vấn đề này. ( C ử tri thôn Vĩnh Thọ ).

Trả lời: Năm 2018 UBND tỉnh chỉ định nhà thầu cung cấp xi măng cho các xã tại huyện Kỳ Anh là công ty Viết Hải có trụ sở tại Hà Tĩnh. UBND xã Kỳ Thọ trực tiếp ký hợp đồng để đơn vị cung ứng. Trong năm 2018 nhận là xi măng 295,7 tấn, loại xi măng Viasai Hoàng Mai, xi măng Công Thanh với mác thể hiện trên bao bì của nhà sản xuất ký hiệu CP400. Việc cử tri phản ảnh UBND xã đã nhiều lần phản ảnh qua các cuộc họp với huyện và trực tiếp báo cáo chất lượng xi măng với phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra xem xét.

7 . Cống ngăn mặn dữ ngọt ở Cầu Miệu thôn Tân Sơn hiện nay đã hỏng ván chắn, điều hành nước rất khó khăn, đề nghị UBND xã xem xét kiểm tra và hỗ trợ cho thôn khắc phục để phục vụ sản xuất và điều hành trong mùa mưa lũ sắp tới. ( C ử tri thôn Tân Sơn)

Trả lời: Qua kiểm tra Cống ngăn mặn dữ ngọt ở Cầu Miệu thôn Tân Sơn đã hư hỏng xuống cấp như cử tri phản ánh là đúng, UBND xã và Ban cán sự thôn Tân Sơn đã thống nhất tu sữa, UBND xã làm ván cống, thôn Tân Sơn làm xà và ổ quay, dự toán chi phí phần xã làm 6.202.500đ, hiện nay đang triển khai tu sữa.

8 . Trục đường liên xã từ cửa trường vào Vĩnh Thọ mới làm hiện nay đã hỏng mặt đường, chất lượng công trình kém. Đề nghị UBND xã đi kiểm tra thực tế có kế hoạch và biện pháp xử lý kịp thời để nhân dân đi lại. ( C ử tri thôn Vĩnh Thọ)

Trả lời: Thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Vĩnh Thọ và qua thực tế chất lượng của tuyến đường đúng như cử tri phản ánh là đúng, việc này đã được Hội đồng nhân dân xã chất vấn tại kỳ họp thứ 6, UBND xã đã giải trình về nguyên nhân và giải pháp khắc phục mặt đường và đã giao cho nhà thầu tiến hành tu sữa mặt đường, tổng kinh phí 38.654.590đ (Ba mươi tám triệu sáu trăm năm mươi tư ngàn năm trăm chín mươi đồng) , hoàn thành xong vào ngày 20/08/2018

9 . Hiện nay trình trạng rác thải trên tuyến kênh N2-3 trôi về cuối kênh thuộc vùng đất sản xuất của thôn Sơn Bắc, Sơn Nam rất nhiều. Đề nbghị UBND có kế hoạch làm chắn rác hoặc có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này. (Cử tri thôn Sơn Nam. Sơn Bắc)

Trả lời: Việc rác thải từ kênh N2 theo nước về UBND xã đã kiểm tra và làm lưới chắn rác ngay đầu kênh N23 ( Điểm đầu nối giữa N23 và N2 ) nhằm hạn chế rác thải về ruộng của nhân dân gây khó khăn cho sản xuất của các hộ dân.

10. Hiện nay nhu cầu lấy đất để làm nền cứng nội đồng  đắp lề đường bê tông và xây dựng hạ tầng ở các thôn khối lượng rất nhiều. Đề nghị HĐND - UBND xem xét kiến nghị, đề xuất với cấp trên cho quy hoạch mỏ đất để các thôn lấy đất về phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn mới. (Cử tri 6 thôn )

Trả lời: Về ý kiến cử tri nêu qua rà soát kiểm tra hầu hết tất cả các mỏ đất đã giao cho nhân dân, tuy vậy nếu các thôn có nhu cầu lấy đất làm đường nền cứng, đắp lề đường thì UBND xã sẽ xem xét giải quyết (hiện nay chỉ có 2 thôn đăng ký; thôn Vĩnh Thọ và thôn Tân Thọ)

11 . Tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND huyện- xã cử tri đã có ý kiến đề nghị hạ các trạm biến áp hoặc kéo đường điện 04 về các vùng nôi trồng thuỷ sản trên toàn xã, nhưng trả lời các kỳ họp chưa thấu đáo còn chung chung. Đề nghị HĐND - UBND để trình với các ngành, các cấp và Công ty điện lực Hà Tĩnh có chính sách hỗ trợ đưa điện ra các vùng nuôi trồng thuỷ sản để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất. (Cử tri thôn Sơn Bắc, Sơn Nam, Vĩnh Thọ, Tân Thọ, Sơn Tây)

Trả lời: Ý kiến cử tri nêu là đúng; theo nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân. UBND xã đã trực tiếp làm việc với Giám đốc chi nhánh Điện lực Kỳ Anh nhưng do nguồn vốn chưa đáp ứng được và đã trả lời bằng văn bản số 611/ĐKA-KT, ngày 11/9/2018.

12 . Vùng hạ tầng phía sau trường Mầm Non thuộc quy hoạch khu dân cư tuyến 2 đã thu kinh phí để xây dựng hạ tầng, nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai làm đường.

Đề nghị UBND xã xem xét có kế hoạch đắp đường để nhân dân đi lại thuận tiện. (Cử tri  thôn Sơn Tây)

Trả lời: Năm 2005, Vùng Cữa Trường, Điền nại được UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt vùng quy hoạch đất ở dân cư, theo hồ sơ Quy hoạch không có xây dựng hạ tầng nên khi giao đất chỉ thu tiền sử dụng đất, trong qua trình cắm mốc, phân lô thửa có phát sinh chi phí đắp đường trục các tuyến này, tại thời điểm UBND xã đã cân đối chi để thu các hộ và được các hộ đồng tình. Việc cử tri đề là nguyện vọng chính đáng, nhưng  qua cân đối ngân sách năm 2018 chưa có nguồn để đắp đường theo nguyện vọng của cử tri.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

13 . Đề nghị UBND xã trả lời cho dân rỏ ràng về vấn đề cho thôi việc chị Nguyễn Thị Thuý cán bộ hợp đồng tín dụng Khang Thọ và trả lời bằng văn bản đối với việc nhập hộ khẩu của chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Sơn Tây lấy chống về xã Kỳ Hải ? Đề nghị đồng chí Dương Đình Hới và đồng chí Lê Thanh Bình sắp xếp công việc về họp với nhân dân Sơn Bắc để làm rõ vấn đề này. (Cử tri thôn Sơn Bắc)

Trả lời: Vấn đề cho thôi việc chị Nguyễn Thị Thuý cán bộ hợp đồng tín dụng Khang Thọ là do quý tín dụng cấp ủy và chính quyền địa phương không có quyền quyết định, việc nhập hộ khẩu của chị Nguyễn Thị Nhung, ngày 09/11/2015. chị Nguyễn Thị Nhung cắt chuyển hộ khẩu về thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải, ngày 07/5/2018 chị Nguyễn Thị Nhung xin nhập khẩu về thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ. Công an xã đã làm thủ tục nhập khẩu cho chị Nhung theo quy định. Hiện tại chị Nhung đang có hộ khẩu tại thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ

14 . Đề nghị UBND xem lại hình thức hợp đồng 2 bãi cát đó là: Bải cát đường lên Mỏ đá và bải cát ở đường lên Kỳ Trung , làm bụi ô nhiểm môi trường vấn đề này tại kỳ họp thứ 5 HĐND đã có câu chất vấn tại kỳ họp nhưng trả lời và giải quyết  chưa thoả đáng. Đề nghi UBND xem lại việc này. (Cử tri thôn Tân Thọ)

Trả lời: Thực hiện ý kiến phản ảnh của cử tri, ngày 25/7/2018. UBND xã đã mời 2 hộ kinh doanh bãi cát là ông Hồ Thế Trường ở Thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư và ông Phạm Ngọc Hà quê ở Nghệ An cùng với lảnh đạo mõ Đá về làm việc. Qua kiểm tra hồ sơ pháp nhân thì mõ đá và 2 bãi cát đều có giấy phép kinh doanh và đóng thuế theo quy định. Tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch đã kết luận và giao cho chủ mõ đá và chủ 2 bãi cát tiếp tục kê khai và đóng thuế theo quy định, có phương án bảo vệ môi trường, thường xuyên tưới nước vào mùa hanh khô, cấm các loại phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên 2 tuyến đường này. Quá trình theo dõi, giám sát các đơn vị đã thực hiện nhưng thực hiện chưa triệt để, thời gian tới UBND xã tiếp tục theo dõi, giám sát và giao cho 3 đơn vị thực hiện như đã cam kết.

15 . Đề nghị HĐND - UBND cho nâng cấp sân bóng đá ở trung tâm xã để nâng cao đời sống văn hoá thể thao cho toàn thể nhân dân và đây là bộ mặt của xã nhà. (Cử tri thôn Sơn Tây )

Trả lời: Việc ý kiến cử tri nêu: Căn cứ vào ngân sách HĐND xã sẽ xem xét quyết tại kỳ họp thứ 7 để thực hiện vào năm 2019

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND xã. UBND xã trình đại biểu HĐND xã xem xét, giám sát. / .

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã;

- Các đại biểu;

- Lưu VT-UBND .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Thanh Bình