Thông tin liên hệ
loading...
08:27 02/12/2019

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kỳ Thọ

Địa chỉ: Thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0986504237 (Đ/c Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã)

Email: ubkytho.ka@hatinh.gov.vn