Quyết định

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 64 /QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
Số: 40/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể sản xuất lúa giỏi vụ Xuân năm 2019
Số: 24/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 2014 -2019
Số: 102/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích Huy động nguồn lực và xây dựng vườn mẫu trong phong trào xây dựng NTM năm 2018