Sức khỏe đời sống
RSS

Tham dự cùng Đoàn có đồng chí Phạm Công Bổng – Ủy viên Ban cán sư Đảng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Phạm Đức Huy – Phó tổng Giám đốc bệnh viện cùng các đồng chí y, bác sỹ Bệnh viện...