Thông tin tuyên truyền
RSS

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO Luật thể dục thể thao (TDTT) được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm...

3. Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm (Chương III) - Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh (Điều 17) Kế thừa Điều 29 về tuyên bố tình trạng chiến tranh và Điều 36...

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Chủ tịch nước ký Lệnh số 06/2018/L-CTN công bố ngày 25 tháng 6 năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ...

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Đăng ký kinh doanh qua mạng được miễn phí; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng…

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật; Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Trong tháng 5/2019, hàng loạt chính sách mới như: Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo sai sự thật có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Học sinh lớp 1 được học kỹ năng phòng chống nâm hại; Cộng điểm...

Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chơi họ (hụi) bắt buộc phải lập thành văn bản; Chính thức có Quy chế...

Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, ký kết quả giám định y khoa hay môi giới con nuôi dưới 16 tuổi, quy định giờ học tiếng Anh đối với sinh viên cao đẳng… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2019.