Thông tin tuyên truyền
RSS

Hàng loạt chính sách mới như: Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH; Chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chi; Chương trình giáo dục phổ thông mới … sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Tăng lương tối thiểu vùng; quy định mới về thi tuyển công chức; bảo hiểm xã hội, y tế; tăng giảm giá cho các đối tượng khi khám bệnh; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương... là những chính sách mới...

Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và thúc...

Trong tháng 10/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quy định về tốc độ tối đa của ô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; Điều kiện chuyển từ nghĩa...

Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và thúc...