Tiêu chí Nông thôn mới
RSS

Chi hội Phụ nữ Thôn Sơn Bắc - Xã Kỳ Thọ tổ chức tham quan, hoc tập kinh nghiệm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thọ tổ chức hội Nghị tổng kết thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.