KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018.
loading...
17:27 31/01/2018

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thọ tổ chức hội Nghị tổng kết thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thọ tổ chức hội Nghị tổng kết thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

( Đồng Chí Nguyễn Anh Phong phát biểu tại hội nghị)

( Đồng chí Nguyễn Anh Phong phát biểu tại hội nghị)

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị; về phía huyện có các đồng chí trong đoàn công tác 270 của Ban thường vụ huyện ủy. Thay mặt các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đồng chí Nguyễn Anh Phong, huyện Ủy viên - Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017; đồng thời chỉ ra các tồn tại nguyên nhân và các giải pháp tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018.


(Đại biểu tham dự tại hội nghị)

( Các đại biểu về tham dự hội nghị)

Thành phần ở xã:Toàn thể cơ quan xã, hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng 63 tổ trưởng tổ tự quản.

( Cá nhân tập thể nhận phần thưởng)

(Các tập thể, cá nhân được khen thưởng).

( Đồng chí Dương Đình Hới tổng kết hội nghị)

Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới đã kết luận hội nghị: Năm 2018 xác định là một năm khó khăn, để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra cần tập trung cao công tác tuyên truyền vận động cho cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân, huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí nâng số tiêu chí đến cuối năm 2018 đạt 17 tiêu chí.

Nguồn: Nông thôn mới Kỳ Thọ.

Ý kiến bạn đọc