Cây cầu Vịnh nối hai xã Kỳ Thọ - Kỳ Ninh
loading...
21:48 25/10/2018

Cầu Vịnh nối hai xã Kỳ Thọ - Kỳ Ninh