Công đoàn xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2019
loading...
14:52 21/02/2019

Công đoàn xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2019

Công đoàn xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2019

Vào chiều ngày 20/02/2019, Công đoàn xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị đã tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, đánh giá những mặt mạnh, các hoạt động của các Ban công đoàn và đặc biệt đã đánh giá, nhấn mạnh những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra Nghị quyết hoạt động cho năm 2019, cũng như các quy chế hoạt động của công đoàn xã.

Về tham dự Hội nghị có đc Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện, Đ/c Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã và toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan xã Kỳ Thọ cùng tham dự đầy đủ.

Công Đoàn xã có 28 đồng chí, trong đó 08 đoàn viên nữ, 20 đoàn viên Nam, Có 24 đồng chí đoàn viên là Đảng viên; Trình độ Đại học 13 đ/c; Trung cấp: 11 đ/c;  Trung cấp chính trị: 17 đ/c, sơ cấp chính trị 02 đ/c.

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 với nhiều kết quả đáng trân trọng, đầy khích lệ đối với công đoàn xã. Công đoàn đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia tốt các phong trào thi đua.

Thông qua Hội nghị cũng đã báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực mang tính xây dựng cao để đóng góp cho hoạt động Công đoàn của xã trong năm 2019 được hoạt động quy củ, hiệu quả hơn.


Tại Hội nghị tổng kết cán bộ, công chức năm 2019, Công đoàn xã cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đc Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện, đc Dương Đình Hới – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đặc biệt ý kiến phát biểu của đc Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tậm năm 2019.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Dương Đình Hới – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Cán bộ, công chức xã Kỳ Thọ năm 2019 đã đề ra các phương hướng hoạt động hiệu quả cho năm công tác; Nghị quyết đã nêu ra các chỉ tiêu phấn đấu để mỗi đoàn viên cũng như cả tổ chức công đoàn phấn đấu thực hiện. Hội nghị thành công tốt đẹp với những ý kiến đóng góp, với Nghị quyết được thống nhất cao là động lực để Công đoàn cơ sở xã Kỳ Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho năm 2019./.

Đoàn viên công đoàn ký cam kết của Công Đoàn

Nguồn: Đ/c Hồ Văn Hiển - PCT Công Đoàn xã

Ý kiến bạn đọc