HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐIỂM TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU GIAI ĐOẠN 2014 – 2019.
loading...
14:35 29/03/2019

Thực hiện kế hoạch của thường trực hội cựu chiến binh huyện Kỳ Anh về tổ chức hội nghị tổng phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐIỂM TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU GIAI ĐOẠN 2014 – 2019.

Thực hiện kế hoạch của thường trực hội cựu chiến binh huyện Kỳ Anh  về tổ chức hội nghị tổng phong trào  thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019 Hội cựu chiến binh xã Kỳ Thọ đã tổ chức hội nghị điểm tổng phong trào  thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyển Văn Thiềm Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện hội, 20 đồng chí chủ tịch hội cựu chiến binh các xã; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, Lảnh đạo UBND, Chủ tịch UB mặt trận tổ quốc, trưởng các đoàn thể và 60 đồng chí hội viên xuất sắc được bình chọn từ các chi hội.

Đồng chí Hồ Minh Đấu Chủ tịch Hội cựu chiến binh báo cáo tổng kết  phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019.

Một số hình ảnh các hội viên tham gia thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoán Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thạch chi hôi Sơn Bắc.

Đồng chí Hồ Văn Danh chi hội Vĩnh Thọ

Đồng chí Dương Đình Châu chi hội Sơn Nam

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện hội đồng chí Nguyễn Văn Thiềm phát biểu ghi nhận kết quả thực hiện phong trào thia đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của hội cựu chiến binh xã Kỳ Thọ trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy Chủ tịch HĐND xã phát biểu ghi nhân kết quả trong 5 năm qua đồng thời giao nhiệm vụ cho hội cựu chiến binh phát huy bản chất “người lính cụ Hồ” gương mẫu  đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới để cúng với Nhân dân phấn đấu cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các tập thể cá nhân được tặng giấy khen.

Đồng chí Hồ Minh Đấu bế mạc hội nghị tổng kết hứa quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và cùng với Nhân dân phấn đấu cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Nguồn Hội Cựu chiến binh.

Ý kiến bạn đọc