HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026.
loading...
10:12 09/08/2022

Ngày 8 tháng 8 năm 2022, HĐND xã Kỳ Thọ tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ; giải pháp trọng tâm những tháng còn lại năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tham dự chỉ đạo Kỳ họp , về phía huyện đồng chí Hoàng Ngọc Tùng Huyện Ủy viên , Chánh án Tòa án nhân dân huyện , các vị Đại biểu HĐND huyện bầu tại Kỳ

Thọ , Kỳ Khang Kỳ Trung , các đồng chí trong đoàn công tác theo quyết định 575-QĐ/HU.

Bà Lê Thị Tâm Đại biểu HĐND huyện được bầu tại tổ Đại biểu số 4 Báo cáo kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kỳ Anh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐND xã Chủ tọa kỳ hopj Báo cáo trước kỳ họp

Ông Hồ Văn Hiển Chủ tịch UBND xã báo cáo KT-XH-QP-AN trong 6 tháng đầu năm 2022

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến Thảo luận tại Kỳ họp. Đặc biệt HĐND dành thời gian để Thảo luận thống nhất những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trách nhiệm trong 6 tháng đầu năm 2022. Hội đồng nhân dân xã đã tập trung phân tích đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc các nội dung tại kỳ họp. Sáu tháng đầu năm 2022 mặc dù có nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực chủ động của các ban ngành đoàn thể và sự chung tay góp sức lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân toàn xã. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, Văn hóa - Xã hội phát triển, Quân sự - An ninh được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Các đại biểu tham gia Thảo luận

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính còn bộc lộ những tồn tại hạn chế.

Kỳ họp dành thời gian thỏa đáng cho chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ 4 khóa XX; HĐND xã đã ban hành 4 Nghị quyết:
Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm những tháng còn lại năm 2022.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2021.

Nghị quyết về điều chỉnh ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản những tháng còn lại năm 2022.

Nghị quyết về giám sát chuyên đề năm 2023.

Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kết luận và bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc đồng chủ tịch HĐND kêu gọi cán bộ, Đảng viên, cử tri và toàn thể Nhân dân phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nguồn: Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch HĐND xã