HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÔN SƠN BẮC
loading...
20:21 22/09/2022

Thực hiện Quy định số11-QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại  trực tiếp với nhân dân; Kế hoach Số 11- KH/ĐU ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về  tiếp dân đối thoại trực tiếp với Nhân dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân xã.

Các Đại biểu và đông đảo Nhân dân tham gia Hội nghị

Chiều ngày 21/9/2022, Đồng Chí  Dương Đình Hới  Bí thư Đảng ủy  và Đồng  chí Hồ Văn Hiển -Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp trực tiếp với cán bộ và nhân dân Thôn Sơn Bắc. Cùng dự có  các đồng chí Lảnh đạo UBND; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã và  cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thôn Sơn Bắc.

Đồng Chí Hồ Văn Hiển Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo trước Hội nghị

Đồng Chí Hồ Văn Hiển Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo trả lời xử lý giải quyết các ý kiến tiếp công dân định kỳ trong tháng 4 năm 2022. Qua nghe báo cáo tại hội nghị, các đại biểu đồng tình và nhất trí với các nội dung nêu trong báo cáo.

Tại hội  nghị với tinh thần, thẳng thắn, dân chủ, minh bạch, khách quan và tính chất xây dựng, nhân dân thôn Sơn  Bắc đã tham gia 11 ý kiến về  4 nhóm vấn đề. Tập trung vào giải pháp về  lĩnh vực đất đai tài nguyên môi trường; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới; công tác tư pháp hộ tịch.

Nhân dân tham gia thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Đồng chí Dương Đình Hới , thư Đ ảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Dương  Đình Hới, Bí thư Đảng ủy, đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân,  góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.  Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nguồn: Đ/c Cao Thị Hồng Lam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy