HỘI NÔNG DÂN XÃ KỲ THỌ HỘI NGHỊ TỔNG KẾTPHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI, ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
loading...
07:47 23/07/2022

Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2022 Hôi nông dân xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022.

Về tham dự hội nghị có đ/c Cao Thị Hồng Lam - PBT Thường trực Đảng ủy, Đ/c Hồ Văn Hiển - PBT, Chủ tịch UBND xã, Đ/c Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBMTTQ xã.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Ban Thường vụ Hội Nông dân đã chủ động xây dựng Kế hoạch, ban hành các Công văn, Hướng dẫn để chỉ đạo, đổi mới nội dung phương pháp, phối hợp chặt chẽ với UBND xã để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương của Hội Nông dân các cấp; vận động Nhân dân tranh thủ các điều kiện thuận lợi như đất đai, hạ tầng, chính sách và thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh như Nghị quyết 01,02, 105 của HĐND huyện  và các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển sản xuất, chăn nuôi; từng bước hình thành các mô hình phát triển kinh tế như mô hình Nuôi trồng thủy sản, tổ hợp tác nông nghiệp, mô hình nuôi bò sinh sản 3B, mô hình chân nuôi vịt thương phẩm vv…

Đ/c Phạm Thị Nghĩa Chủ tịch Hội Nông dân xã Khai mạc Hội nghị

Thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong 5 năm qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân huyện Kỳ Anh; Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, số lượng đăng ký năm sau cao hơn năm trước. Số hộ đăng ký hộ SXKDG các cấp trong 5  năm có 2.724 lượt hộ gia đình đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 1564 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó  cấp TW 3 hộ, cấp tỉnh 165 hộ, cấp huyện có 372 hộ, cấp cơ sở  1024 hộ. Một số chi hội có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao như chi hội Sơn Tây, Sơn Nam, Tân Thọ vv...

Hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, đến nay có 45 mô hình vừa và nhỏ; 64  mô hình vườn mẫu đạt chuẩn. Xuất hiện nhiều mô hình có vốn kinh doanh hàng năm từ 300  đến 800 triệu đồng/năm. So với giai đoạn 2015 - 2020, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng lên. Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả. Từ đó thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển làm cho đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Đ/c Cao Thị Hồng Lam Phó BT Thường trực Đảng ủy - Đ/c Hồ Văn Hiển Phó BT, Chủ tịch UBND xã phát biểu ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua

và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Hội

Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư, Hội Nông dân xã đã ký kết với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh, ngân hành chính sách xã hội ; Quỹ hỗ trợ Nông dân  huyện để tạo điều kiện cho các hộ vay vốn sản xuất kinh doanh. Đến nay đã xây dựng được 14 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh, ngân hàng chính sách xã hội huyện với 1356  lượt thành viên, dư nợ trên 57 tỷ đồng; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện 220 triệu đồng,  cho 11  hộ vay vốn sản xuất và chăn nuôi. Để tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, trong những năm qua Hội nông dân xã đã kết nối và cung ứng cho vay trên 115  tấn phân bón trả chậm cho các hội viên vay; .. Trong 5 năm qua đã giúp12 hộ nghèo,cận nghèo bằng các hình thức như hỗ trợ  vay vốn, hướng dẫn kỷ thuật đến nay có 12 hộ thoát nghèo.

Các Đ/c Lãnh đạo trao Khen thương cho các Hội viên đạt thành tích Xuất sắc trong 5 năm qua

Trong 5 năm, đã kết nạp mới 110 hội viên; số hội viên sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 85%. Hội nông dân xã phối hợp với ủy ban nhân dân tổ chức cho các hộ nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài huyện…

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã có sự tiến bộ vượt bậc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, tiên tiến là những tấm gương sáng của tinh thần bền bỉ vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu như: Mô hình nuôi tôm của ông Hồ Minh Số, Hồ Văn Sơn, Nguyễn Văn Tưởng; Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng anh Khiệm, mô hình buôn bán cung ứng phân bón anh Hoa Thọ và nhiều mô hình khác là tấm gương sáng để hội viên học hỏi.

Để phong trào tiếp tục có bước phát triển mới về chất lượng, đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm làm giàu, sáng tạo, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bằng những chính sách, những hành động cụ thể để động viên đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thi đua làm giàu cho gia đình, cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên.

Nguồn: Phạm Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội ND xã