THÔN VĨNH THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019-2022 VÀ GIỚI THIỆU NGƯỜI RA ỨNG CỬ THÔN TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2022 - 2025.
loading...
15:47 20/09/2022

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND-UBND; chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022 thôn Vĩnh Thọ tổ chức họp toàn thể Nhân dân để tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022 và giới thiệu người ra ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Đình Sinh Phó Chủ tịch UBND xã và đông đảo bà con Nhân dân tham dự hội nghị.

Các Đại biểu và Nhân dân tham gia Hội nghị

Thay mặt tổ đại biểu HĐND xã bầu tại thôn Vĩnh Thọ Đ/c Phạm Đình Sinh Phó chủ tịch UBND xã Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND xã.

Đồng chí Phạm Đình Thể trưởng thôn báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 mặc dù có nhiều khó khăn phức tạp do diễn biến thiên tai dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covitd 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con Nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và sự điều hành của Ban cán sự thôn đã đoàn kết nhất trí tạo ra được nhiều phong trào đặc biệt là phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; thôn Vĩnh Thọ đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ Nhân dân đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước đặc biệt là thu nộp thuế quỵ đạt gần 100% hàng vụ hàng năm.

Đồng chí Hồ Thị Hiển, trưởng Ban mặt trận thôn Vĩnh Thọ lấy ý kiến của Nhân dân giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn

Đồng chí Hồ Thị Hiển trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo kết quả bầu Ban công tác mặt trận thôn và giới thiệu ông Phạm Đình Thể Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; sau khi xin ý kiến Nhân dân nhất trí 100% giới thiệu 01  người là Ông Phạm Đình Thể ra ứng cử để bầu trưởng thôn vào ngày 25 tháng 9 năm 2022.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu ghi nhận kết quả đạt được nhiệm kỳ 2019 - 2022 đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới Vĩnh Thọ phải tập trung thực hiện: Hưởng ứng 60 ngày cao điểm toàn dân chung sức xây dựng NTM thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội chi bộ và bầu trưởng t hôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức tốt bầu cử trưởng thôn, hoàn thành 350 m kênh mương bê tông nội đồng; đồng tình thống nhất tạo điều kiện cho các chương trình dự án thi công trên đất Vĩnh Thọ./.

Nguồn: Đ/c Hồ Thị Hiển, trưởng Ban mặt trận thôn Vĩnh Thọ