HỘI KHUYẾN HỌC XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC PHÁT THƯỞNG CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NĂM HỌC 2021-2022.
loading...
10:00 26/05/2022

Năm học 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid 19 nên các trường học vừa tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nhiều học sinh và giáo viên bị nhiễm covit 19 phải nghỉ dạy, nghỉ học. Mặc dù khó khăn là vậy nhưng giáo viên và học sinh các trường học đã nổ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều thành tích cao trong năm học.

Hội Khuyến học trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao

năm học 2021-2022

Nổi bật trong năm học 2021 - 2022 là cô giáo Dương Thị Lê trường Tiểu học đạt giải thiết kế bài giảng cấp bộ, có 2 em đạt giải cấp tỉnh đó là em Nguyễn Thị Thương lớp 9D môn Địa lý; em Thái Minh Nhật lớp 9D môn Vật lý.

Thực hiện quy chế quản lý, sử dụng quỹ Khuyến học xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội Khuyến học xã Kỳ Thọ đã phối hợp với các trường học tổ chức phát thưởng cho 65 giáo viên, học sinh với số tiền hơn 10 triệu đồng nhằm khích lệ và động viên giáo viên, học sinh cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong năm học.

Hội Khuyến học xã Kỳ Thọ xin cảm ơn các doanh nghiệp, con em đang công tác, học tập lao động trong ngoài nước và toàn thể Nhân dân đã đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ Khuyến học ngày càng phát triển để động viên khích lệ và nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà./.

Nguồn: Dương Đình Hới - Chủ tịch Hội Khuyến học