xã Kỳ Thọ: Ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
loading...
15:22 15/01/2018

Sáng ngày 8/12, UBND xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và ra mắt mô hình “ Công an, Hội CCB, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”. Dự lễ ký kết có đại diện Công an tỉnh cùng đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

xã Kỳ Thọ: Ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

09:00 09/12/2017

Sáng ngày 8/12, UBND xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và ra mắt mô hình “ Công an, Hội CCB, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”. Dự lễ ký kết có đại diện Công an tỉnh cùng đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

http://kyanh.gov.vn/kyanh/static/uploads/ckeditor/images.thumb.03d036e9-c139-4fa8-831c-940f3bf97dc0.jpg

Chương trình văn nghệ...

Đại biểu tham dự lễ ký cam kết.

Đại biểu tham dự lễ ký cam kết.

Tại lễ ký cam kết, UBND  xã Kỳ Thọ đã thông qua các nội dung ký cam kết thực hiện  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong đó, thông qua các quy chế, nội dung, quy định cụ thể trong việc tổ chức lễ cưới, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang, tổ chức lễ tang và trong các lễ hội.

Để thực hiện có hiệu quả, UBND xã Kỳ Thọ sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tích cực trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể trong thực hiện việc ký cam kết để góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở các khu dân cư.

Đồng chí Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thọ
​ phát biểu tại lễ ký cam kết và ra mắt mô hình....

UBND Xã Kỳ Thọ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nhân dịp này, UBND xã Kỳ Thọ  đã ra mắt mô hình “ Công an, Hội CCB, Đoàn Thanh niên đảm bảo an toàn về An ninh trật tự” với mục tiêu đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, xây dựng địa bàn trong sạch không có tệ nạn xã hội, nhân rộng mô hình tiên tiến về ANTT,  nêu cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Đại diện Công An tỉnh phát biểu tại lễ  ra mắt mô hình
mô hình “ Công an, Hội CCB, Đoàn Thanh niên đảm bảo an toàn về An ninh trật tự” tại xã Kỳ Thọ.

Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đồng thời thự hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư TW về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong  trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại biểu tham dự lễ ký cam kết.

Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng UBND  xã Kỳ Thọ ra mắt mô hình “ Công an, Hội CCB, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh  tặng hoa chúc mừng UBND  xã Kỳ Thọ
ra mắt mô hình “ Công an, Hội CCB, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự”.


Nguồn: Mạnh Hải, Phạm Tuấn