Xây Dựng Đảng
RSS

Hội nghị quán triệt, triển Khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW và các Nghị quyết 05, 06, 08, 09 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Ngày 15 tháng 4 năm 2021 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có hơn 250 cán bộ, Đảng viên,...

Chiều ngày 7/4/2021 Chi bộ trường Tiểu học tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ xã Kỳ Thọ, các đồng chí là Bí thư Chi bộ trường Mầm Non; Chi bộ Công An

CHI BỘ THÔN VĨNH THỌ, ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC TỐT SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2021

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND VỚI CÁN BỘ NHÂN DÂN THÔN TÂN SƠN.

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị và các văn bản hường dẫn về tại hội cơ sở tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và Triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. Về tham dự hội nghị tổng kết có: Đồng chí Trần Đình Gia - Đại biểu Quốc...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thọ, ngày 25/9/2019, Chi bộ trường Mầm non Kỳ Thọ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019- 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22/8/2019 của Ban thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng uỷ xã Kỳ Thọ về việc tổ...

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22/8/2019 của Ban thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng uỷ xã Kỳ Thọ về việc tổ...

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ