Xây Dựng Đảng
RSS

Thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị và các văn bản hường dẫn về tại hội cơ sở tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và Triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. Về tham dự hội nghị tổng kết có: Đồng chí Trần Đình Gia - Đại biểu Quốc...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thọ, ngày 25/9/2019, Chi bộ trường Mầm non Kỳ Thọ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019- 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22/8/2019 của Ban thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng uỷ xã Kỳ Thọ về việc tổ...

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22/8/2019 của Ban thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng uỷ xã Kỳ Thọ về việc tổ...

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, sáng ngày 21 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Thôn Vĩnh Thọ...

Thực hiện công văn số 45 ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy; Kế hoạch số 30/KH-ĐU ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022. Sáng ngày 18...

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Thôn Sơn Bắc...

Thực hiện quyết định số 657/QĐ-TU ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; Công văn số 545/CV-HU...

Sáng ngày 15/07/2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 háng cuối năm 2019

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ X BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG; TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII