Xây Dựng Đảng
RSS

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, sáng ngày 21 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Thôn Vĩnh Thọ...

Thực hiện công văn số 45 ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy; Kế hoạch số 30/KH-ĐU ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022. Sáng ngày 18...

Thực hiện kế hoạch số 45 KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy Kỳ Anh và kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 25/8/2019 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Thôn Sơn Bắc...

Thực hiện quyết định số 657/QĐ-TU ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; Công văn số 545/CV-HU...

Sáng ngày 15/07/2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 háng cuối năm 2019

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ X BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG; TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,...

Lịch đồng chí bí thư Đảng uỷ tiếp nhân dân giải quyết các thắc mắc kiến nghị, đề xuất.

Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 22/2/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/HU CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯỜNG KHÓA XII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ XIV BAN CHẤP HÀNH​ ĐẢNG BỘ TĨNH.

Sáng 17 tháng 7 năm 2018, đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018.