CÁC CHI BỘ SÔI NỖI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI - TỰ SỮA"
loading...
16:48 26/06/2022

Đảng bộ xã Kỳ Thọ Chi bộ Thôn Sơn Nam Tổ chức Sinh hoạt điểm về Chuyên đề “ Tự Soi, Tự sữa”

Thực hiện Hướng dẫn số Số 21 - HD/BTG, ngày 31/3/2022 của Ban  tuyên giáo Huyện ủy về Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  Chiều ngày 25/6/2022 chi bộ thôn Sơn nam đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Về tham dự chỉ đạo sinh hoạt chi bộ có Đồng chí  Lê Quang Trung đại diện đoàn công tác 575-HU, các đ/c Ban Thường vụ Ban chấp hành đảng bộ và Bí thư Phó bí thư các chi bộ khối nông thôn...

.

Các Đại biểu tham dự Sinh hoạt

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng  nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chủ trì và thư ký buổi Sinh hoạt

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm kiểm của Chi ủy, đảng viên trong chi bộ góp ý thảo luận đều nhất trí với việc “tự soi” của Chi ủy, Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong Chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; việc “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy,  cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình.

Đồng chí Lê Quang Trung đại diện Đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Thọ phát biểu ý kiến tại buổi Sinh hoạt

Tại hội nghị, Đồng chí  Lê Quang Trung đại diện đoàn công tác 575 đã  đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Thôn Sơn Nam xã Kỳ Thọ rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều rất trọng tâm, đúng chủ đề. Chi ủy Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến kỳ sinh hoạt tiếp theo thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả

Đồng chí Dương Đình Hới  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND xã Phát biểu Chỉ đạo “Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hàng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên,... Các chi bộ và từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhận rõ trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa để tiếp tục hoàn thiện bản thân”.

Tại buổi chuyên đề này Chi ủy, toàn thể cán bộ đảng nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; việc “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi  ủy, cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên.

Nguồn: Đ/c Cao Thị Hồng Lam - Phó BT, Thường trực Đảng ủy