CHI BỘ THÔN VĨNH THỌ, ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC TỐT SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2021
loading...
16:54 03/04/2021

CHI BỘ THÔN VĨNH THỌ, ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC TỐT SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2021

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Bí thư Chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt Chi bộ, nhất là Chi bộ khối nông thôn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2021, chiều ngày 02 Tháng 04 năm 2021 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thọ chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Chi bộ thôn Vĩnh Thọ  xã Kỳ Thọ. Dự và chỉ đạo sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo Thôn Vĩnh Thọ.

Các đại biểu tham dự họp chi bộ thôn Vĩnh Thọ

Chi ủy chi bộ thôn Vĩnh Thọ đã bám sát hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 28 tháng 9 năm 2020 về Hướng dẫn phương pháp, cách thức sinh hoạt chi bộ. Để chuẩn bị cho sinh hoạt thường kỳ Chi bộ, Chi ủy đã tổ chức họp thống nhất nội dung, những vấn đề trọng tâm để đưa ra chi bộ thảo luận và ban hành Nghị quyết. Mở đầu cuộc họp đồng chí Bí thư Chi bộ cung cấp các thôn tin thời sự đặc biệt là các nội dung trọng tâm cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng sáng ngày 29 tháng 3 năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.

Các đảng viên thảo luận

Chi bộ đã tập trung Thảo luận thống nhất các giải pháp để xây dựng Khu dân cư thôn Vĩnh Thọ đạt Khu dân cư "Nông thôn mới kiểu mẫu" vào tháng 6 năm 2021. Thống nhất các giải pháp cho công tác xây dựng Đảng và đồng tình cao về đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”  gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Dương Đình Hới Thường vụ Đảng uỷ thay mặt đoàn công tác, nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt

Nhận xét rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt thường kỳ Chi bộ thôn Vĩnh Thọ đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biểu dương những cố gắng của Chi ủy, Chi bộ, tinh thần trách nhiệm của các Đảng viên trong việc thảo luận ghi chép các nội dung sinh hoạt. Đồng thời chỉ ra những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức điều hành sinh hoat và nội dung sinh hoạt; định hướng cho Chi bộ các giải pháp về xây dựng Khu dân cư "Nông thôn mới kiểu mẫu", xây dựng mô hình "Dân vận khéo", gắn  với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguồn: Cao Thị Hồng Lam

Phó Bí thư thường trực đảng ủy.