CÔNG AN XÃ KỲ THỌ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỮA"
loading...
16:11 24/06/2022

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh; Hướng dẫn số 21-HD/BTGHU, ngày 18/5/2022 của Ban Tuyên giáo huyện về ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch Số 13 ngày 25/2022 của Đảng ủy xã Kỳ Thọ về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chiều ngày 23/6/2022 Chi bộ Công an xã Kỳ Thọ tổ chức Buổi sinh hoạt Chi bộ với Chuyên đề “Tự soi, Tự sửa”

Các Đại biểu tham dự Sinh hoạt

Về tham dự và chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, có sự tham dự của đồng chí Hoàng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH huyện ủy, Chánh án TAND huyện -Thành viên đoàn chỉ đạo 575, đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HDND xã Kỳ Thọ. Cùng các đồng chí trong BTV, BCH và các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các chi bộ Trường tiểu học, trường mầm non xã Kỳ Thọ.
Sau thời gian một buổi, Chi bộ Công an xã đã sinh hoạt các nội dung trong chuyên đề tự soi, tự sửa, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, minh bạch và dân chủ. Có sự chuẩn bị từ nội dung tự soi, tự sửa của các cá nhân và các ý kiến đóng góp chất lượng với tập thể, cá nhân, góp phần xây dựng Chi bộ Công an xã ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng Bí thư Chi bộ Kết luận Sinh hoạt

Buổi sinh hoạt chuyên là một cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với cả Chi bộ Công an và các Đảng viên. Thông qua cuộc sinh sinh hoạt hôm nay, các đồng chí Đảng viên phải tích cực nghiên cứu và nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và đặc biệt là nhận diện được  82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng và ý kiến chỉ đạo của các đồng Lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và bản thân các đồng chí Đảng viên, phát huy những mặt tích cực để bản thân ngày càng hoàn thiện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng CA xã