ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯỜNG KHÓA XII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ XIV BAN CHẤP HÀNH​ ĐẢNG BỘ TĨNH.
loading...
20:54 17/08/2018

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯỜNG KHÓA XII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ XIV BAN CHẤP HÀNH​ ĐẢNG BỘ TĨNH.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯỜNG KHÓA XII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ XIV BAN CHẤP HÀNH​ ĐẢNG BỘ TĨNH.

Thực hiện kế hoạch của ban tuyên giáo huyện ủy huyện Kỳ Anh, sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa XII và các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Các thành phần tham dự học Nghị quyết

Thành phần tham gia học nNghij quyết 370 người: Trong đó Đảng viên 135 đồng chí và 235 hội viên hội phụ nữ.

Đồng chí Lê Mã Lương: Huyện ủy viên phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy

Đồng chí Lê Mã Lương: Huyện ủy viên; Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy trực tiếp báo cáo các Nghị quyết gồm: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và các nghị quyết: 07-NQ/TU, 08-NQ/TU, 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh..

Đồng chí Cao Thị Hồng Lam: Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Thay mặt Ban thường vụ đồng chí Cao Thị Hồng Lam hướng dẫn các đảng viên viết bài thu hoạch.

Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư Đảng bộ Chủ tich HĐND xã.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng bộ Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt hướng dẫn cho các chi bộ dành thời gian để thảo luận đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết đến tận đoàn viên hội viên và toàn thể các tầng lớp Nhân dân./.

Nguồn: Thường trực Đảng ủy xã