ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018.
loading...
15:19 11/03/2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018.

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện kế hoạch của Ban tuyên giáo huyện ủy Kỳ Anh chiều ngày 11 tháng 3 năm 2018. Đảng ủy xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các thành phần về tham dự hội nghị đông đủ.

Thành phần tham dự: Gồm 284 đồng chí; bao gồm đảng viên trong toàn Đảng bộ; các vị đại biểu HĐND xã; hội viên Hội phụ nữ, hội viên Hội Cựu Chiến Binh

Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đặt vấn đề triển khai nội dung hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Khánh: Phó ban tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp lên lớp quán triệt triển khai nội dung chuyên đề 2018.

Đồng chí Lê Văn Khánh: Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguồn xây dựng Đảng.