Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
loading...
06:36 26/03/2023

Sáng ngày 25/03/2023 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập làm tbeo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023  cho cán bộ đảng viên, hội viên CCB và Phụ nữ. Đồng chí Lê Văn Trọng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đến dự và trực tiếp quán triệt, truyền đạt, giới thiệu chuyên đề năm 2023 tại đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được Đồng chí Lê Văn Trọng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt và báo cáo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023” trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực , tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; một số nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của Huyện.

Đồng chí Lê Văn Trọng,  Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyệ ủy Báo cáo các Chuyên đề tại Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Dương Đinh Hới -  Bí thư Đảng ủy yêu cầu Mặt trận các đoàn thể Các chi ủy chi bộ phải tổ chức tuyên truyền quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và  toàn thể nhân dân về Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: Hồng Lam, Phó BT, Đảng ủy