ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/HU CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY.
loading...
08:34 27/12/2018

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/HU CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/HU CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY.

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện Kỳ Anh, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị quán triệt học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương, Nghị quyết số 06-NQQ/HU của Ban chấp hành huyện ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2010 và định hướng đến năm 2025”cho cán bộ, Đảng viên, các vị đại biểu HĐND xã và hội viên Hội phụ nữ trong toàn xã.

Về tham dự chỉ đạo và trực tiếp quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương do đồng chí Nguyễn Anh Phong huyện ủy viên, phó trưởng ban Tuyên giáo, Dân vận huyện ủy.

Do làm tốt công tác chuẩnn bị nên thành phần thanh gia tương đối đông đủ, tinh thần học tập tiếp thu Nghị quyết rất nghiêm túc. Ghế trong hội trường không còn một chổ trống, phải ngồi ra phía ngoài hội trường. Tổng số người tham gia học tập Nghị quyết là 285 người, trong đó số lượng đảng viên là 119 đồng chí đạt 90%.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban chấp hành huyện ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2010 và định hướng đến năm 2025” đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019./.

Nguồn thường trực Đảng ủy