ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỂ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỚI CHỦ ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”
loading...
07:55 05/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 21-HD/TGDV, ngày 18/05/2022 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy. Đảng ủy xã Kỳ Thọ xây dựng Kế hoạch số 13-KH/ĐU và tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sữa”;

Đảng bộ hội nghị quán triệt học tập lết luận số 21-KL/TW

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022 đảng bộ xã tổ chức hội nghị quán triệt học tập, triển khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW, hướng dẫn số 21-HD/TG-DV về tổ chức đợt sinh hoạt hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sữa”;  với 165 cán bộ đảng viên tham gia .

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Ngày 23 và 25 tháng 6; Chi bộ Công an đại diện cho khối chi bộ cơ quan, chi bộ Sơn Nam đại diện cho chi bộ khối nông thôn tổ chức sinh hoạt điểm. Tham dự sinh hoạt điểm có các đồng chí trong đoàn công tác theo quyết định 575-QĐ/HU chỉ đạo xã, Ban Chấp hành đảng bộ, chi ủy các chi bộ; sau sinh hoạt, đảng ủy dành thời gian thỏa đáng để rút kinh nghiệm cho tổ chức sinh hoạt đại trà những chi bộ còn lại.

Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 các chi bộ tổ chức sinh hoạt  chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sữa”; Tham dự sinh hoạt với chi bộ có các đồng chí chí ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo.

Các chi bộ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch. Qua sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sữa”; nhận thức của các đảng viên về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được nâng lên rõ rệt. Các chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên đã “Tự soi, tự sửa” và được tập thể chi bộ góp ý một cách chân thành thẳn thắn nhằm góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh;Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguồn: Đ/c Dương Đình Hới - BT Đảng ủy - CT-HĐND xã