ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
loading...
10:58 18/07/2019

Sáng ngày 15/07/2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 háng cuối năm 2019

Sáng ngày 15/7/2019 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triên khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc Trung tâm văn hoá truyền thông huyện. về phía xã có các Đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các Đồng chí trong cơ quan, Chỉ uỷ Chi bộ, hiệu trưởng 3 trường, trạm trưởng trạm y tế.

Các Đ/c chủ trì Hội nghị

Các Đại biểu tham dự Hội nghị​

Sáu tháng đầu năm  2019 với quyết tâm cao, đổi mới trong công tác lảnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hoá các Chương trình, Nghị quyết của huyện. Đảng bộ; Cấp uỷ; Chính quyền từ xã đến thôn đã vào cuộc tích cực, huy động toàn thể Nhân dân khắc phục khó khăn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và kịp thời tổ chức việc học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, tỉnh, của huyện cụ thể như: Chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các Nghị quyết Hội nghị TW 9, 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Chỉ thị 28-CT/TW về" năng cao chất lượng Đảng viên, sàng lọc và đưa Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trj về "học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và toạ đàm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm cử 8 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng, kết nạp 01 Đ/c Đảng viên mới, trao tăng Huy hiệu Đảng cho 7 Đ/c Đảng viên.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận đề ra các giải pháp, chương trình phối hợp hành động trong 6 tháng cuối năm 2019 với 15 ý kiến đều tập trung các giải pháp nhằm phấn đấu để đưa Kỳ Thọ đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc Trung tâm văn hoá truyền thông huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Kỳ Thọ trong 6 tháng đầu năm; đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng, phát triển Đảng viên, sàng lọc Đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW, tập trung xử lý thu các khoản còn tồn đọng chưa đạt yêu cầu, việc quản lý đất đai còn vướng mắc, tồn đọng, công tác cấp đổi, công nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công nhận đất trước ngày 18/12/1980 chưa đảm bảo tiến độ đề ra...Cần có các giải pháp để hoàn thành 20/20 tiêu chí.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Đ/c Dương Đình Hới tiếp thu, ghi nhận các ý kiến và kết luận Hội nghị