ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025
loading...
10:59 15/05/2020

Thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị và các văn bản hường dẫn về tại hội cơ sở tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị và các văn bản hường dẫn về tại hội cơ sở tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự nhất của Ban Thường vụ huyện ủy Kỳ Anh, trong hai ngày 13; 14 tháng 5 năm 2029, Đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng bộ trình bày báo cáo chính trị)

Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyển Tiến Hùng Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Trần Đình Tùng ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện chỉ đạo xã Kỳ Thọ và 144 đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

(Các đại biểu tham dự đại hội)

Xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020 với phương châm, xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Ban chấp hành đảng bộ đã ban hành được nhiều chủ trương sát đúng, nêu gương tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người đứng đầu, vận dụng sáng tạo với điều kiện một địa phương có khó khăn về nguồn thu. Sâu sát gần gủi Nhân dân biết khơi dậy sức dân tạo ra được phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kỳ Thọ đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế phát triển khá, văn hóa xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh quốc phòng được củng cố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Nhân dân, phấn khởi với những kết quả đạt được và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; các thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua là: Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia một cách vững chắc; Đảng bộ được tỉnh ủy tặng bằng khen. Nhân dân và cán bộ được chính phủ tặng cờ hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Đồng chí Trần Đình Tùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy phát biểu

Thay mặt đoàn đại biểu huyện về tham dự chỉ đạo đại hội đồng chí: Trần Đình Tùng: Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng ban tổ chức huyện ủy phát biểu đánh giá, biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đây là những ý kiến chỉ đạo có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành  Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí lảnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển; Gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực và có đủ sức khỏe đảm bảo lảnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 6 đ/c đại biểu chính thức và 1 đ/c đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 165 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, thể hiện trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết sâu sắc của toàn Đảng bộ. Đây là cơ sở quan trọng, có vai trò định hướng tất cả các hoạt động của Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân; là tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển xã Kỳ Thọ trong 5 năm tới. Để nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể; có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cố gắng, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhất định chúng ta sẽ xây dựng quê hương Kỳ Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Người viết bài: Dương Đình Hới: Bí thư đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã