ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND VỚI CÁN BỘ NHÂN DÂN THÔN TÂN SƠN.
loading...
08:16 29/03/2021

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND VỚI CÁN BỘ NHÂN DÂN THÔN TÂN SƠN.

Thực hiện quy định số 11-QĐ/TW của ban Chấp hành trung ương, quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; Chiều ngày 25 tháng 03 năm 2021, đảng ủy xã Kỳ Thọ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư đảng ủy, Đồng chí Chủ tịch UBND xã với cán bộ và Nhân dân thôn Tân Sơn. Thành phần tham đối thoại gồm các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, lảnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã và gần 70 cán bộ đảng viên, Nhân dân thôn Tân Sơn có mặt đông đủ.

Các thành phần tham gia đối thoại

Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân củng chịu; khó vạn lần dân liệu củng xong” Thông qua hội nghị tiếp xúc để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền; tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy mở rộng quyền làm chủ nhân dân tăng niềm tin và sự đồng thuận của nhân với cấp ủy đảng, chính quyền tạo sự đoàn kết nhất trí cao giữa cán bộ nhân dân để xây dựng Kỳ Thọ ngày càng giàu đẹp. Tại buổi đối thoại  đã có 10 hộ dân trình bày ý kiến, được tổng hợp thành 3 nhóm vấn đề gồm đất đai, xây dựng Nông thôn mới và công tác cán bộ.

Nhân dân trình bày ý kiến tại buổi đối thoại.

Với tinh thần nghe dân nói, nói cho dân nghe và cầu thị, tiếp thu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, đề xuất của Nhân dân.

Đ/c Dương Đình Hới, BT Đảng ủy, CT HĐND xã; Đ/c Hồ Văn Hiển CT UBND xã

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã kết luận: Thôn Tân Sơn có một số hộ dân liên quan đến đất đai đã khiếu nại nhiều lần đến nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết, hoặc đã giải quyết nhưng các hộ không đồng tình. Với quan điểm lấy dân làm gốc, giao cho UBND đề nghị với UBND huyện các phòng chức năng phối hợp để tổ chức giải quyết bằng đối thoại trực tiếp với 3 hộ liên quan và toàn thể bà con Nhân dân thôn Tân Sơn. G iao các cán bộ công chức liên quan tạo mọi điều kiện hướng dẫn cho Nhân dân thực hiện các chế độ chính sách liên qua, đồng thời báo cáo trả lời bằng văn bản để đảng ủy tổng hợp bằng văn bản hội nghị tiếp xúc gửi các thành phần liên quan./.

Nguồn Nguyễn Thị Thảo