ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN VÀ CÀN BỘ THÔN TÂN THỌ, TÂN SƠN
loading...
10:24 15/09/2019

Thực hiện quyết định số 657/QĐ-TU ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; Công văn số 545/CV-HU ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ban thường vụ huyện ủy huyện Kỳ Anh về việc triển khai thực hiện quyết định 657 của Ban thường vụ tỉnh ủy.

Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2019 Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân và cán bộ thôn Tân Thọ; thôn Tân Sơn.

Tham dự buổi đối thoại trực tiếp gồm các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể cấp xã, bí thư thôn trưởng các thôn và Nhân dân thôn Tân Thọ, Tân Sơn.

Chủ trì Hội nghị: Đc Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, Đc Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã

Tại buổi tiếp xúc có 28 ý kiến của cán bộ và Nhân dân thôn Tân Thọ, thôn Tân Sơn về các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng, công nhận đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và các chế độ chính sách,…

Các ý kiến tại Hội nghị

Đại diện các ban ngành đoàn thể tiếp thu và giải trình các ý kiến của cán bộ Nhân dân một cách nghiêm túc và hướng dẫn các quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất để xử lý giải quyết các ý kiến của cán bộ và Nhân dân tại buổi tiếp xúc.

Đc Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tiếp thu các ý kiến của cán bộ và Nhân dân, đồng thời giao UBND xã, các cán bộ công chức căn cứ vào quy định của pháp luật, bằng các giải pháp để xử lý giải quyết các ý kiến của cán bộ và Nhân dân tại buổi tiếp xúc một cách nhanh nhất./.

Nguồn: Dương Đình Hới - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.