HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 5 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG
loading...
08:56 24/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 43- KH/HU, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Dảng. Ban thường vụ Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Sáng ngày 24/9/2022, Đảng ủy xã KỳThọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp cho toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, giáo viên các trường học, cán bộ nhân viên trạm y tế, cán bộ hội viên hội Phụ nữ.

Tại Hội nghị,  Đảng bộ đã được nghe Đồng chí Lê Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy; trực tiếp quán triệt, triển khai, truyền đạt các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

Qua mỗi chuyên đề của Nghị quyết, mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, đoàn viên hội viên nắm vững hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này, trong thời gian tới Đảng ủy xã Kỳ Thọ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tỉnh khả thi cao, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của xã nhà, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Nguồn: Đ/c Cao Thị Hồng Lam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã