SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
loading...
15:38 09/04/2021

Chiều ngày 7/4/2021 Chi bộ trường Tiểu học tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ xã Kỳ Thọ, các đồng chí là Bí thư Chi bộ trường Mầm Non; Chi bộ Công An

SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ.

Trong thời gian qua, Chi bộ trường Tiểu học Kỳ Thọ đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, đoàn kết, nổ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác giáo dục của xã nhà. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Cấp ủy cũng như các đảng viên trong toàn Chi bộ.

Chiều ngày 7/4/2021 Chi bộ trường Tiểu Học tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ xã Kỳ Thọ, các đồng chí là Bí thư Chi bộ trường Mầm Non; Chi bộ Công An : Đ/c Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy - CTHĐND xã Kỳ Thọ; Đ/c Cao Thị Hồng Lam - Phó BT Đảng ủy xã Kỳ Thọ; Đ/c Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thọ; Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư chi bộ CA - Trưởng CA xã Kỳ Thọ; Đ/c Nguyễn Thị Minh Tú - Bí thư CB trường MN xã Kỳ Thọ.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân – Bí thư chi bộ khai mạc buổi sinh hoạt.

Chi bộ trường Tiểu học có 17 đồng chí đảng viên. Thực hiện Hướng dẫn số 01 HD/BTC Huyện ủy Kỳ Anh ngày 28 tháng 9 năm 2020 Hướng dẫn phương pháp, cách thức sinh hoạt chi bộ. Chi bộ trường Tiểu học đã triển khai sinh hoạt Chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá lại các hoạt động đã làm được và những tồn tại, hạn chế. Hàng tháng, các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ báo cáo tình hình từng lĩnh vực mình phụ trách. Chi ủy nắm sát tình hình hoạt động, chất lượng đảng viên, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ đối với từng lĩnh vực. Cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu hơn ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt; cách thức lựa chọn nội dung sinh hoạt bảo đảm phù hợp với thực tiễn, với quy định, hướng dẫn của Huyện ủy và của Đảng ủy.

Đ/c Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy - CTHĐND xã Kỳ Thọ phát biểu  góp ý , định hướng sinh hoạt cho chi bộ.

Định kỳ hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, cập nhật tình hình thời sự, chủ trương chính sách mới; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy học và các công tác giáo dục trong tháng; nêu rõ việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ; những việc cần làm trong tháng tới. Chi ủy giao việc cụ thể cho đảng viên và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Ðến kỳ họp sau, đảng viên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. Chi bộ biểu dương đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhắc nhở, phê bình những đảng viên không làm tốt công việc được giao. Đặc biệt trong thời gian qua, Chi bộ đã có những đồng chí đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: Đ/c Dương Thị Lê dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt kết quả tốt, đ/c Nguyễn Huy Thọ, đ/c Nguyễn Thị Thương bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi các cấp đạt giải cao. Ngoài ra, các đồng chí đảng viên  nhiệt tình, tiên phong trong các mọi nhiệm vụ và công việc được giao.

Trong sinh hoạt các đồng chí đảng viên chuẩn bị nội dung đầy đủ, ghi chép cẩn thận được đồng chí Bí thư đánh giá cao về chất lượng buổi sinh hoạt.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi bộ trường Tiểu học xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Bởi chi bộ là nòng cốt, gốc rễ, là nơi triển khai, cụ thể hóa đường lối của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng tại cơ sở. Mỗi chi bộ bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi, đảng bộ và nâng cao chất lượng đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân Bi thư Chi bộ, hiệu trưởng trường TH