TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018.
loading...
20:15 13/01/2018

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017 Ban chấp hành đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

T ỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018.

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017 Ban chấp hành đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

(Đồngchí Dương Đình Hới bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc buổi tổng kết)
(Đồngchí Dương Đình Hới bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc buổi tổng kết)

Năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản song gặp không ít khó khăn, thách thức, như sự cố môi trường biển, bệnh đạo ôn cổ bông ở cây lúa; đặc biệt bão số 10 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong gần 30 năm qua đổ  bộ  trực tiếp vào Kỳ  Anh;  giá trị  sản xuất, chăn nuôi giảm sâu; nguồn lực khó khăn. Tuy vậy, được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của huyện ủy; HĐND-UBND và các ban ngành đoàn thể của huyện. Phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân nên kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2016;  Quốc phòng - An ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

(đồng chí Dương Đình Hới bí thư Đảng ủy trao giấy khen chi bộ đạt trong sạch vững mạnh)
(đồng chí Dương Đình Hới bí thư Đảng ủy trao giấy khen chi bộ đạt trong sạch vững mạnh)

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 có đồng chí Trần Đình Tùng:

(Đồng chí Trần Đình Tùng phát biểu tại buổi tổng kết)
Đồng chí Trần Đình Tùng phát biểu tại buổi tổng kết Đảng bộ)

Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức huyện ủy và các đồng chí thành viên trong đoàn công tác theo quyết định 270 của Ban thường vụ huyện ủy. Thay mặt đoàn công tác của huyện đồng chí Trần Đình Tùng đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục; đồng thời giao trách nhiệm cho toàn đảng bộ đoàn kết nhất trí bằng các giải pháp để lảnh đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2018./.

Nguồn Bài viết: Dương Đình Hới