Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
loading...
09:33 26/04/2017

Sáng ngày 5/4, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Nguyễn Văn Nam- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
Các đồng chí chủ trì hội nghị giao ban

Đại biểu tham dự hội nghị giao ban

Qúy I- năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt NQ, Kết luận và Nghị quyết hội nghị TW4, TW5 khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy còn xây dựng nội dung, đề cương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ thuật trong đảng. Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền triển khai.. Qua kiểm tra giám sát, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên bằng các hình thức Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, chỉ đạo 1 số Đảng ủy,  Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật  đối với các đảng viên  vi phạm…

Đại biểu tham dự hội nghị giao ban.

Đại biểu tham dự hội nghị giao ban.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị giao ban.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông -UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh
triển khai nhiệm vụ trọng tâm Qúy II- năm 2017.

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ quý II, trọng tâm tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan sau thanh tra, kiểm tra. Triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, phát  hiện, tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các trường hợp tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm…../.

Phạm Tuấn- Mạnh Hải