XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT
loading...
08:30 17/06/2022

Hội nghị quán triệt, triển Khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW và các Nghị quyết 05, 06, 08, 09 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy xã Kỳ Thọ tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết 05, 06, 08, 09 và kết luận số 21-KL/TW về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với chủ đề "Tự soi, tự sửa". Tham dự hội nghị có 165 cán bộ đảng viên, đại biểu HĐND xã, giáo viên các trường học trạm y tế, Trưởng các chi hội, chi đoàn và tổ trưởng tổ liên gia. Đồng chí Bí thư; Phó bí thư trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết....

Đ/c Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Hồ Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

trao huy hiệu cho các Đ/c Đảng viên tròn 45, 50, 55 tuổi đảng tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị Đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy  trực tiếp quán triệt các Nghị quyết: Số 05 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai Chương trình chuyển đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh theo tinh thần NQ 05; Nghị Quyết 06 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Đ/c Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND quán triệt Nghị quyết số 05, 06

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Trong đó có các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để chuyển đổi số; phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số; phát triển nhân lực chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng…

Đ/c Hồ Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán tiệt NQ số 08, 09

Đồng chí Hồ Văn Hiển Phó Bí thư đảng ủy Chủ tịch UBND  triển khai Nghị Quyết 08 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị Quyết 09 về phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08, 09 Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Đồng chí Cao Thị Hồng Lam Phó thư thường trực đảng ủy triển khai sinh hoạt Chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Cao Thị Hồng Lam Phó bí thư thường trực đảng ủy triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” Thông qua đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “Tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, phê bình trước tập thể chi bộ để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh;

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư đảng ủy Dương Đình Hới khẳng định Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và các nghị quyết được quán triệt là những nghị quyết trọng tâm, chiến lược, mang tính xuyên suốt, đề nghị các chi bộ, căn cứ các nghị quyết đẩy mạnh việc vận động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận kịp thời, hiệu quả. Chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình từng chi bộ thôn xóm .

Nguồn: Cao Thị Hồng Lam, Phó BT - Thường trực Đảng ủy