XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
loading...
20:59 19/07/2018

Sáng 17 tháng 7 năm 2018, đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018.

XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2018.

Sáng 17 tháng 7 năm 2018, đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đ/c đại diện cho các ban đảng và đoàn công tác theo quyết định 717 của Ban thường vụ huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Kỳ Thọ.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có: Đồng chí: Nguyễn Anh phong huyện ủy viên; phó trưởng ban dân vận huyện ủy; đồng chí Phan văn Duẩn huyện ủy viên; phó ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Lâm Anh Đức: phó phòng Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Linh: Phó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kỳ Anh.

Đồng chí Nguyễn Anh phong huyện ủy viên; phó trưởng ban dan vận huyện ủy phát biểu.

Thay mặt các đồng chí trong đoàn đại biểu huyện về tham dự chỉ đạo hội nghị sơ kết đồng chí Nguyễn Anh Phong: Huyện ủy viên phó trưởng ban dân vận huyện ủy phát biểu ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ xã Kỳ Thọ trong 6 tháng qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần được khắc phục và một số nhiệm vụ trọng tâm đảng bộ cần thực hiện trong những tháng còn lại trong năm 2018.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng bộ chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị: Trong 6 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen song với quyết tâm chính trị cao đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng làm tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Là năm được mùa toàn diện về cả lúa và tôm, chăn nuôi từng bước được quan tâm chú trọng; nhiều công trình dự án được khởi công xây dựng; công tác xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018 đồng chí nhấn mạnh 13 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội Quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. năm 2018/.

N guồn xây dựng Đảng: Hồng Lam; Hồng Nhung