Xây dựng Nông thôn mới
RSS

xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tạo dấu ấn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ NTM tại xã Kỳ Thọ

Sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, VPNTM tỉnh vào kiểm tra đánh giá thôn Tân Thọ

Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thông báo kết luận số 20 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Thông báo của ban chỉ đạo số 20 về đẩy nhanh tiến độ xây XDNTM

Kỳ Thọ là xã nằm phía nam huyện Kỳ Anh cách trung tâm huyện 9,5 km. Ba phía Bắc-Đông-Nam là sông nước mặn, thủy triều lên xuống. Tổng diện tích tự nhiên 1.733,14 ha, dân số 3.936, toàn xã có 6 thôn, phân bổ thành ba vùng dân cư; đời...

Lão nông Hà Tĩnh dùng đậu tương bón cho cam, thăm vườn bằng xe bán tải

Thông báo kết luận làm việc thôn sơn Bắc

Đánh giá nông thôn mới xã Kỳ Thọ đến tháng 9 năm 2019