Xây dựng Nông thôn mới
RSS

THÔN TÂN SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DÂN CƯ, PHÂN LOẠI RÁC THẢI, XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH

THÔN VĨNH THỌ TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DÂN CƯ, PHÂN LOẠI RÁC THẢI, XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH.

xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tạo dấu ấn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ NTM tại xã Kỳ Thọ

Sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, VPNTM tỉnh vào kiểm tra đánh giá thôn Tân Thọ

Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thông báo kết luận số 20 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Thông báo của ban chỉ đạo số 20 về đẩy nhanh tiến độ xây XDNTM

Kỳ Thọ là xã nằm phía nam huyện Kỳ Anh cách trung tâm huyện 9,5 km. Ba phía Bắc-Đông-Nam là sông nước mặn, thủy triều lên xuống. Tổng diện tích tự nhiên 1.733,14 ha, dân số 3.936, toàn xã có 6 thôn, phân bổ thành ba vùng dân cư; đời...