Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Lão nông Hà Tĩnh dùng đậu tương bón cho cam, thăm vườn bằng xe bán tải

Thông báo kết luận làm việc thôn sơn Bắc

Đánh giá nông thôn mới xã Kỳ Thọ đến tháng 9 năm 2019

Khánh thành nhà văn hoá thôn Sơn Nam - Xây dựng theo chuẩn nông thôn mới.

Sáng ngày 7/9, Thường Trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy xã Kỳ Thọ để nghe và cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

KẾ HOẠCH Phát động “tháng cao điểm” toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9

PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÁNG CAO ĐIỂM TOÀN DÂN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Cùng với các đơn vị đỡ đầu xã Kỳ Thọ về đích nông nông mới, chiều ngày 6 tháng 5 năm 2019 công đoàn phòng giáo dục và cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh tổ chức trao tặng 780 đầu sách cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới...

Thực hiện Quyết định số: 293/QĐ-UBND huyện Kỳ Anh về việc phân công đơn vị đỡ đầu các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỠ ĐẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRAO TẶNG BIỂN PANO VÀ GIÁ TREO CỜ.

Vidio xây dựng ntm