BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI 2 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023
loading...
16:50 04/03/2023

Ngày 04/3/2023 Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Kỳ Thọ tổ chức họp giao ban đánh giá Kết quả thực hiện Nông thôn mới 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Đ/c Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thọ chủ trì. Về dự họp có Đồng chí Hoàng Ngọc Tùng – Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, Đ/c Hoàng Văn Thuật – Phó chánh thanh tra huyện thuộc đoàn công tác theo Quyết định 575/QĐ-HU ngày 9/2/2022 của huyện ủy; Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng phó các đoàn thể, toàn bộ cán bộ công chức, Ban Công an xã; Hiệu trưởng các trường học; Trạm trưởng trạm Y Tế, Bí thư, Thôn trưởng các thôn.

Đ/c Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã và Đ/c Cao Thị Hồng Lam - Phó bí thư Đảng Ủy đồng chủ trì

Sau khi nghe báo cáo về kế hoạch đường găng xây dựng nông thôn mới. Đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp nhằm đóng góp cho đường găng kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Kỳ Thọ.

Đ/c Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã báo cáo tại cuộc họp

Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng, đồng thời Đ/c Hồ Văn Hiển đã kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách tiêu chí và Ban chỉ đạo Nông thôn mới các thôn

Các đại biểu tham dự tại cuộc họp