Con đường nối những niềm vui.
loading...
11:11 13/01/2018

Kỳ Thọ là một trong những xã khó khăn của huyện Kỳ Anh;đầu năm 2017 tập trung giải quyết sự cố môi trường biển, cuối năm tập trung khắc phục sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 10. Nhưng với sự chỉ đạo cương quyết của Ban thường vụ đảng ủy, sự cố gắng linh hoạt của chính quyền địa phương;

Con đường nối những niềm vui.

Kỳ Thọ là một trong những xã khó khăn của huyện Kỳ Anh;đầu năm 2017 tập trung giải quyết sự cố môi trường biển, cuối năm tập trung khắc phục sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 10. Nhưng với sự chỉ đạo cương quyết của Ban thường vụ đảng ủy, sự cố gắng linh hoạt của chính quyền địa phương; trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp nhưng đã thực hiện thi công hoàn chỉnh 2088m rãnh thoát nước và 1044 m đường liên xã với chiều rộng mặt đường 5 m với cơ chế hộ trợ xi măng; tổng kinh phí: 1.754.231.072 đồng nguồn vốn do ngân sách xã và nhân dân đóng góp.

(Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống chỉ đạo thi công công trình)
(Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống chỉ đạo thi công công trình)

Những ngày cuối năm về tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh đi trên con đường mới hoàn thành bắt gặp những ánh mắt hân hoan vui vẽ phấn khởi, nhất là các cháu học sinh đến trường trên con đường mới liên xã, từ trường trung học cơ sở Thư - Thọ đến thôn Vĩnh Thọ, không còn lầy lội, ổ gà đi lại khó khăn như những ngày trước .

( Con đường sau khi thi công hoàn thành )
( Con đường sau khi thi công hoàn thành )

Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Kỳ Thọ đang quyết tâm chỉ đạo xây dựng đoạn đường liên xã từ Trường THCS Thư Thọ đi Vĩnh Thọ thành con đường kiểu mẫu xanh – sach – đẹp trong năm 2018./ .

Nguồn: Nông thôn mới Kỳ Thọ.

Ý kiến bạn đọc