KỲ THỌ TẬP TRUNG QUYẾT LIỆT PHẤN ĐẤU CUỐI NĂM 2019 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI.
loading...
15:51 11/10/2019

Kỳ Thọ là xã nằm phía nam huyện Kỳ Anh cách trung tâm huyện 9,5 km. Ba phía Bắc-Đông-Nam là sông nước mặn, thủy triều lên xuống. Tổng diện tích tự nhiên 1.733,14 ha, dân số 3.936, toàn xã có 6 thôn, phân bổ thành ba vùng dân cư; đời sống Nhân dân chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Là một xã khó khăn, có điểm xuất phát thấp; hệ thống công trình phúc lợi đang còn khó khăn.

KỲ THỌ TẬP TRUNG QUYẾT LIỆT PHẤN ĐẤU CUỐI NĂM 2019 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI.

Năm 2019 được sự đồng tình nhất trí của cán bộ và Nhân dân toàn xã phấn đấu để cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu năm Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tổ chức lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm chỉ đạo là ngày nào củng nông thôn mới, người nào củng nông thôn mới, đoàn thể nào củng nông thôn mới; tập trung vận động Nhân dân, huy động tối đa nguồn lực cho nông thôn mới. Tổ chức cho Nhân dân các thôn đi tham quan học hỏi các mô hình khu dân cư kiểu mẫu các đơn vị trong tỉnh trong huyện. Ban chỉ đạo xã xác định để cả xã đạt nông thôn mới thì các thôn đều phải đạt nông thôn mới; để các thôn đạt nông thôn mới thì các tổ tự quản và hộ gia đình phải đạt nông thôn mới từ đó đặt ra tiêu chí nông thôn mới cho hộ gia đình, tổ tự quản và lấy đơn vị thôn, tổ tự quản và hộ gia đình để tập trung tuyên truyền vận động.

( Cổng chào xã Kỳ Thọ)

Ban chỉ đạo đã ban hành quyết định phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo các tiêu chí với quan điểm tiêu chí nào khó khăn nhất thì giao cho đồng chí có vị trí cao nhất như: Tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu giao đồng chí Bí thư đảng ủy chịu trách nhiệm; Tiêu chí môi trường giao đồng chí Chủ tịch UBND đảm nhận. Các đoàn thể xã, các chi hội chi đoàn đều giao phụ trách các tuyến đường xanh sạch đẹp, giúp đỡ các hộ xây dựng vườn mẫu chỉ tiêu mỗi đoàn viên hội viên đóng góp 5 ngày công xây dựng nông thôn mới tại xã. Ban chỉ đạo thường xuyên phát động tháng cao điểm như tháng 4; tháng 6; tháng 8; xây dựng nông thôn mới; sau phát động tổ chức sơ kết tổng kết để biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên phong trào. Gắn việc nêu gương vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên vào công tác xây dựng nông thôn mới.

Với cách làm sáng tạo thường xuyên đi sâu đi sát địa bàn thôn để tuyên truyền vận động và chỉ đạo quyết liệt cùng với sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy; HĐND-UBND và các ban ngành cấp huyện đặc biệt là đoàn công tác chỉ đạo theo quyết định số 979-QĐ/TU của ban thường vụ huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Kỳ Thọ. Vì vậy sau 9 tháng phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông nông mới bộ mặt xã Kỳ Thọ đã có sự thay đổi ngoạn mục từ một xã khó khăn nay Kỳ Thọ đã xanh sạch đẹp hơn. Kết quả nổi bật trong 9 tháng là hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký đường bê tông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng, lắp đặt 700 m đường dây hạ áp, lắp đặt được 10.300 m đường điện thắp sáng đường quê. Vận động mua 286 máy lọc nước, xây dựng được 45 nhà vệ sinh tự hoại, xây dựng 65 hố chứa phân có mái che; Trồng được 831 cây bóng mát; 8.680 m hàng rào xanh; Lắp đặt 176 biển pa nô tuyến truyền cổ động và 176 giá treo cờ; Xây dựng nhà làm việc 14 phòng, xây dựng 8 phòng học, sân thể thao, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt huy động nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng mới nhà văn hóa 2 thôn và chỉnh trang 4 khu trung tâm, sân thể thao các thôn. Huy đông được 8.570 ngày công của các đoàn viên hội viên xây dựng nông thôn mới tại xã. Xây dựng được 3 mô hình; Tổng nguồn lực đã huy động trong 9 tháng gần 25 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó Nhân dân đóng góp 8 tỷ đồng.

Qua đánh giá của ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đến nay xã Kỳ Thọ đã đạt 17/20 tiêu chí; còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm; Tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Để cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, vận động Nhân dân chỉnh trang ba sạch, vệ sinh môi trường, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp từ các hộ gia đình, phân công cán bộ phụ trách giúp đỡ từng vườn mẫu, tăng cường công tác thông tin truyền thông để biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt đồng thời nhắc nhủ phê bình các tổ chức cá nhân thực nhiện chưa tốt. Vận động Nhân dân trong từng tổ tự quản, trong từng thôn giúp đỡ các gia đình không có lao động các gia đình không có mặt tại địa phương.

Về đến Kỳ Thọ hôn nay Nhân dân toàn xã đang dấy lên phong trào xây dựng nông thôn mới cả xã đang háo hức thi đua phán đấu xây dựng để cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Người viết bài:   Dương Đình Hới

Bí thư đảng ủy, TBCĐ-XDNTM xã.