KỲ THỌ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RẢNH THOÁT NƯỚC ĐỢT 1 NĂM 2022
loading...
15:53 06/07/2022

Thực hiện quyết định 1598/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch và quy định cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông, rảnh thoát nước, kênh nội đồng năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã và các thôn đăng ký xây dựng từ đầu năm. Về đường giao thông 1.530m trong đó (Đường trục thôn 130m; ngõ xóm 380m; Nội đồng 1020m) ; Về Rảnh thoát nước 290m; Kênh 2.450m.

Làm đường giao thông ở các thôn

Làm rảnh thoát nước các thôn

Đợt 1 đã triển khai làm được:

- Trục thôn 130m/130m đạt 100%

- Đường ngõ xóm 380m (chưa nhận xi măng)

- Đường nội đồng 320m/1020m đạt 32%

- Rảnh thoát nước: 290m/290m đạt 100%

- Kênh 2.450 m (do đang tưới cho vụ sản xuất HT nên chưa triển khai)

Tổng đã đạt 20,7%.

Nguồn: Hồ Văn Trung - Chủ tịch UBND xã