NHÂN DÂN CÁN BỘ THÔN TÂN THỌ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU
loading...
17:58 01/12/2019

Sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, VPNTM tỉnh vào kiểm tra đánh giá thôn Tân Thọ

Sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, VPNTM tỉnh vào kiểm tra đánh giá thôn Tân Thọ đạt chuẩn 8/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Cán bộ và Nhân dân đã họp lại và quyết tâm phấn đấu đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bổ sung khắc phục những góp ý của cán bộ văn phòng điều phối tỉnh

( Đoàn kiểm tra khu dân cư nông thôn mới tỉnh đánh giá)

Hoàn thành 35 vườn hoang làm đất và trồng rau, mặc dầu thời tiết không ủng hộ nhưng với sự quyết tâm cao của nhân

dân và cán bộ thôn đã phân ra 3 vùng và rà soát có 35 vườn chưa được tổ chức sản xuất, đã huy động trong 2 ngày tổng lực có 900 ngày công và huy động 8 loại máy làm đất loại lớn và các loại làm đất khác trên địa bàn thôn Tân Thọ để hoàn thành 35 vườn hoang.

Nhân dân tổ chức làm đất trồng khoai lang

- Không dừng lại ở tổ chức sản xuất hệ thống hàng rào xanh của thôn hiện đạt 90% nhưng được đánh giá chưa đẹp, nhân dân và cán bộ tiếp tục xây bồn trồng hàng rào xanh, Xây 1732 m bồn trồng một loại cây chuổi ngọc và cây chè tàu. Trồng được 3000 m 2 cây cỏ lạc; cắt tỉa chỉnh trang hàng rào xanh.

( Xây dựng hố chưa phân có mái che)

- Về môi trường xây dựng được 3 hố phân, cung cấp cho nhân dân 150 gói men vi sinh để xử lý chồng trại; Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhân dân vệ sinh 3 sạch.

Qua đây chung ta thấy rằng quyết tâm, sự đồng lòng đồng sức, tinh thần đoàn kết  của nhân dân là sực mạnh vô cùng to lớn,  5 ngày làm bằng cả 90 ngày; Nhừng ngày này về tận thôn Tân Thọ đâu đâu cũng bàn về làm nông thôn mới quyết tâm để đưa thôn Tân Thọ đạt thôn Kiểu mẫu.

NTH